Kom godt i gang med at engagere din virksomhed yderligere i samfundet

 

 

Start introduktionen her

Opsamling på høring om CSR-rapportering

Den 31. oktober 2019 igangsatte erhvervsminister Simon Kollerup en offentlig høring om, hvordan der kan skabes mere værdi af redegørelsen for samfundsansvar.

Høringen medførte 22 svar. Svarene vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde, som forventes at munder ud i konkrete anbefalinger til regeringen i efteråret 2020.

Læs Erhvervsstyrelsens høringsnotat (pdf)