Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2015

For regnskabsåret 2015 gælder samme regler som hidtil.

Alle store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D, dvs. børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, er omfattet af årsregnskabslovens ’gamle’ regler om redegørelse for samfundsansvar frem til det regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.