Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

2016 og fremover hvis du har 500 ansatte eller derover

I 2016 er der nye krav, som du skal overholde, hvis du er i regnskabsklasse D med mere end 500 ansatte.

For virksomheder i regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, træder de nye regler i kraft med virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. De betyder, at der stilles en række nye krav til rapportering.

Virksomheder i regnskabsklasse D er børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber.