Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Øget vækst skaber plads til et fokus på miljø og social ansvarlighed

Modevirksomheden Ganni har gennem de seneste fem år gennemgået en markant vækst, der lægger pres på Ganni for sideløbende at implementere bæredygtige forretningsgange. Ganni har strategisk fokus på at skabe mode, der holder længere og skaber tættere leverandørsamarbejder samt at fremme en mere miljøvenlig produktion og drift.

Forbrugere udskifter deres tøj stadig hurtigere, men hurtig mode er dyrt for miljøet. Gannis CSR-strategi fokuserer på at begrænse virksomhedens
miljøpåvirkning både i forhold til Gannis produkter, produktion og drift af hovedkontor og butikker. Der er i dag store miljømæssige påvirkninger særligt i produkt- og produktionsdelen i modevirksomheders værdikæder, og Ganni vil fremadrettet fokusere på at identificere og implementere aktiviteter, der skal reducere virksomhedens miljøpåvirkning:

Vi har en lille gruppe leverandører, som vi har arbejdet med i en årrække og som vi derfor kender rigtigt godt. På den måde er vores leverandører også vores kompetente sparringspartnere i arbejdet med at udvælge hvilke metervarer, der giver den mindst mulige belastning af miljøet”, udtaler Ole Sahlholt, medejer og direktør for sourcing & logistik hos Ganni.

Som en del af projektet har Ganni desuden udarbejdet en ’Mutual Supplier Agreement’ for samarbejdet med leverandørerne for at sikre, at leverandørerne foruden krav om miljø også lever op til krav om menneskerettigheder og dyrevelfærd.

Visionen om CO2-neutralitet

Ganni har sat ambitiøse mål for at minimere virksomhedens CO2-udledning, og visionen er i sidste ende at blive CO2-neutral:

En CO2-reduktion kræver, at vi tager bevidste til- og fravalg i værdikæden – hele vejen fra fabrik til forbruger. I det daglige arbejde kræver det, at vi træffer bevidste beslutninger for eksempel i forbindelse med transport, hvor vi oftest benytter os af skibsfragt frem for fly”, siger Ole Sahlholt.

En central erfaring, som Ganni tager med sig videre fra pilotprojektet er, at CSR-indsatsen skal give mening for både brand og forretning. Derfor har
virksomheden også haft et stort fokus på, at CSR-indsatsen skal forankres internt hos medarbejderne på tværs af organisationen, hvilket skal være med til at drive motivationen til den videre CSR-proces i virksomheden.