Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR skal give mening

LaserTryk i Aarhus er et af Danmarks største trykkerier, men kæmper med myterne om den grafiske branches manglende bæredygtighed. Branchen rammes bl.a. af fordomme om, at tryksager belaster vores skove, og at papiraffald ikke kan genanvendes. Derfor er en vigtig del af LaserTryks CSR-indsats i dag at sikre, at medarbejderne tager ejerskab og er godt klædt på til at formidle virksomhedens arbejde med miljø og social ansvarlighed til kunder og andre interessenter.

På trods af en hårdt presset grafisk branche har LaserTryk i de sidste mange år oplevet en markant vækst. Trykkeriet som i 2010 fik tildelt Svanemærket er i dag et af Danmarks største trykkerier. Svanemærket betyder bl.a., at LaserTryk anvender vegetabilske trykfarver og miljørigtigt papir fra bæredygtigt skovbrug. Samtidig kræver mærkningen, at trykkeriet arbejder med at reducere papirspild og energiforbrug i produktionen, og af samme grund har LaserTryk tilsluttet sig det internationale CSR-initiativ FN Global Compact.

Engagement fra ledelsen

LaserTryks CSR-indsats har indtil i dag i høj grad været drevet af direktør Esben Mols Kabells personlige engagement og motivation, der har sikret, at LaserTryk har en struktureret tilgang til miljøområdet både i forhold til drift og i forhold til sine produkter. LaserTryk har desuden udskiftet alle virksomhedens lyskilder til LED-pærer, og har installeret 6000 kvm solceller på trykkeriets tag, hvilket skal dække ca. 1/3 del af virksomhedens samlede strømforbrug. Men pilotprojektet ’CSR i SMV’er’ har givet LaserTryk en bevidsthed om, at CSR-arbejdet er meget mere end miljø-arbejde - det inkluderer også forholdene i LaserTryks leverandørkæde - og har desuden vist, at Lasertryks medarbejdere er rigtig stolte af virksomhedens CSR-initiativer. CSR skaber medejerskab hos medarbejderne, og det er noget, der gavner forretningen på kort og lang sigt:

For os og for vores forretning er CSR vigtigt på sigt. Vi har et ansvar for at agere socialt ansvarligt og derfor ser vi det som en fremtidssikring, der giver mening. Gennem projektet ’CSR i SMV’er’ har vi fået sat vores nuværende CSR-initiativer i system og fået værktøjer til, hvordan vi højere grad kan involvere vores medarbejdere i arbejdet”, udtaler Esben Mols Kabell.

Som en del af pilotprojektet har LaserTryk derfor identificeret tre forretningsdrevne fokusområder på CSR-området; Intern kommunikation og medarbejdertrivsel, Leverandørstyring og Lokal ansvarlighed.

Det nyeste tiltag i trykkeriets interne CSR-indsats har været at tildele alle medarbejdere titlen ’CSR-ansvarlig’. Titlen fremgår nu tydeligt på alle medarbejderes visitkort og har til formål at skabe opmærksomhed omkring CSR-arbejdet internt og vise medarbejdere hos LaserTryk, at de hver især har et ansvar for at udleve bæredygtighed i det daglige arbejde. På den måde bliver hver enkelt medarbejder ambassadør for CSR-indsatsen og håbet er, at LaserTryk kan styrke det fælles ejerskab over CSR-indsatsen, så CSR rodfæster sig i alle grene af organisationen.