Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Per Aarsleff A/S

Aarsleff udfører infrastrukturprojekter og er specialister inden for fundering og fornyelse af rørledninger. Virksomheden ser samfundsansvar som en naturlig del af forretningsgrundlaget og højt på Aarsleffs CSR-dagsorden står et sundt og sikkert arbejdsmiljø samt udvikling af mindre miljøbelastende produkter.

Aarsleff har ca. 3500 medarbejdere i koncernen. Knap halvdelen af virksomhedens omsætning kommer fra arbejde udført i udlandet. Grundlæggeren af virksomheden Per Aarsleff mente, at samfundsansvar ville bidrage positivt på bundlinjen. Derfor ligger det i virksomhedens DNA, at samfundsansvar ikke bare handler om at leve op til lovgivningen, men om at agere til gavn for både virksomheden og samfundet.

Færre arbejdsulykker og mindre energiforbrug

For Aarsleff er et sundt og sikkert arbejdsmiljø et centralt fokusområde i CSR-arbejdet, så der til stadighed er en velfungerende medarbejderstab. Virksomheden har i de to seneste regnskabsår ligget lavere end gennemsnittet for branchen på antal ulykker pr. millioner arbejdstimer. Et andet væsentligt indsatsområde er at begrænse miljøbelastningen. Aarsleffs datterselskab Centrum Pæle A/S har fx fokus på at minimere energiforbruget ikke bare i produktionen, men også i selve produktet. Et godt eksempel er tilbygningen til Rosborg Gymnasium i Vejle, der er funderet på energipæle. Pælene er som noget nyt udviklet med indlagte jordvarmerør, der er med til at reducere energiforbruget.

Grøn energiproduktion på skoleskemaet

Aarsleff lægger stor vægt på at samarbejde og udveksle viden med kunderne om at nedsætte energiforbruget og begrænse miljøbelastningen. I forbindelse med tilbygningen på Rosborg Gymnasium skabte Centrum Pæle A/S og Aarsleff et særligt undervisningsprogram for eleverne i samarbejde med gymnasiet og VIA University i Horsens. Resultatet er, at VIA University nu underviser gymnasieeleverne i viden om energiteknologi, og eleverne følger jordvarmeproduktionen og laver beregninger på den grønne energiproduktion. Dermed får de praktisk erfaring inden for et felt, som normalt ikke er den del af undervisningen. Det giver en grøn bevidsthed hos eleverne, et nyt produkt for virksomheden og måske et par fremtidige ingeniører, der kunne tænke sig at arbejde hos Aarsleff.