Ansvarlige og bæredygtige Investeringer

Find vejledning og inspiration i case-beskrivelser til arbejdet med ansvarlige og bæredygtige investeringer.

  • Opdateret 3. september 2019

Interessen for ansvarlige og bæredygtige investeringer er vokset i Danmark i de seneste år. Det stiller øget krav til virksomheders rapportering og kommunikation af samfundsansvar samt deres forretningsmodel og bidrag til indfrielsen af FNs 17 Verdensmål.

Danske pensionsselskaber, banker, offentlige og private fonde oplever en stigende efterspørgsel fra aktionærer og kunder til i højere grad at investere i nye og etablerede forretningsmodeller, der fremmer en mere ansvarlig og bæredygtig samfundsudvikling både i og uden for Danmark. 

 

Vejledning om ansvarlig investering

FNs 17 Verdensmål sætter fokus på de største globale udfordringer verden står overfor. Verdensmålene udtrykker dermed en humanitær ambition, men rummer også en handlingsplan for, hvor myndigheder, civilsamfund og erhvervsliv bør rette sine ressourcer og indsatser. Eksperter fastslår, at Verdensmålene åbner for et marked på 12 billioner dollars, og mange af disse markeder vil åbne sig ude i verden. Særligt er det danske iværksættermiljø opmærksom på forretningsmulighederne.