Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

A.P. Møller - Mærsk

A.P. Møller-Mærsk bidrager til vækst og bæredygtig udvikling i Myanmar. Ved hjælp af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv formår Mærsk ikke blot at reducere risici, men at fremme handel og vækst i landet.

I 2010 begyndte Myanmar at åbne deres grænser mod USA og Europa. Mærsk øjnede også muligheder for at begynde at gøre forretning i Myanmar, og opnåede for nyligt permanent licens til at drive containeraktiviteter i landet fra februar 2014. Mærsk er også bevidst om de risici, der eksisterer på et marked, der har intens opmærksomhed fra internationale NGO'er og medier.

Et nyt perspektiv

Mærsks tilstedeværelse i Myanmar går helt tilbage til 1992. Indtil for nylig holdte Mærsk lav profil på grund af de vanskelige forhold under militærjuntaen. FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv (herefter: FN's retningslinjer), der blev lanceret i 2011 gav imidlertid virksomheder et nyt perspektiv:

Jens Munch Lund-Nielsen, Head of Emerging Market Projects, var med helt fra starten:

Vi spurgte os selv, om det var muligt at vende tilgangen til risikostyring på hovedet? I stedet for en doing-no-harm tilgang, gav vi os til at undersøge, hvordan man kan anvende FN’s retningslinjer som en ramme for en doing-good tilgang.

FN’s retningslinjer som et praktisk værktøj

Mærsk var blandt de første i verden til at implementere FN’s retningslinjer, og de måtte selv finde svar og løsninger.

Jens Munch Lund-Nielsen, Head of Emerging Market Projects:

Vi prøver at undgå at tale om menneskerettigheder, da det er ret abstrakt. I stedet gør vi FN’s retningslinjer håndgribelige. I vores virksomhed har menneskerettigheder primært at gøre med sikkerhed og sundhed, arbejdstagerrettigheder og korruption.

Mærsk udgav en intern risikoguide, så Mærsks virksomheder i hele verden ved, hvordan de skal håndtere risici, screene forretningspartnere og sikre at egne medarbejdere lever op til koncernens politikker.

Som et resultat af Mærsks dialog med Det Danske Institut for Menneskerettigheder og Institute for Human Rights and Business blev fundamentet til et ressourcecenter om ansvarlig virksomhedsadfærd i Myanmar støbt. Formålet med centret er at guide virksomheder, NGO'er og regeringer i forretningsetik og menneskerettigheder. I juli 2013 var "The Myanmar Centre for Responsible Business" en realitet og centret var klar til at begynde arbejdet fra deres kontor i udkanten af Yangon.

Fremtidens Myanmar: At fremme handel og dele viden

Mærsk bidrager med en omfattende viden, ekspertise og teknisk støtte til forretningspartnere i Myanmar, så landets virksomheder er bedre rustet til at klare sig i den globale markedsøkonomi i fremtiden.

Udover overholdelse af de amerikanske sanktioner, er sikkerhed på arbejdspladsen et kerneområde i deres CSR-indsats. Mærsk arbejder tæt sammen med lokale forretningspartnere om at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø. På terminaler og container depoter i Yangons havn, er de ansatte blandt de allerførste i landet til at anvende sikkerhedsudstyr.

Selvom Mærsk har rundet en milepæl, ligger venter der en masse arbejde forude.

Landechef i Myanmar for Maersk Line og MCC Transport, My Therese Blank, er overbevist om:

at den vigtigste måde, hvorpå vi skaber værdi for Myanmar er ved at fremme handel og forbedre landets konkurrenceevne i forhold til de andre maritime lande i regionen.


> Mærsk.com
> The A.P Moller Maersk Group's Sustainability Report 2012 - Going for Growth

> The Myanmar Centre for Responsible Business

 

 

Tre gode råd

  • Tag selv af sted! Tal med folk på alle niveauer og drag dine egne konklusioner. Du er nødt til at involvere dig i alle de daglige forretningsprocesser og være tilstede i Myanmar i en længere periode for at forstå både risici og muligheder.
  • Gør tingene ordentlig fra starten - det betaler sig på den lange bane.
  • Hav tålmodighed og hjælp dine forretningspartnere med at højne deres CSR standarder.