Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Arkitektur

Danske arkitekter er førende, når det gælder byggeri og by- og landskabsplanlægning, der skaber social, økonomisk og kulturel værdi for mennesker, virksomheder og samfund over hele kloden.

Bæredygtighed er solidt forankret i den danske og nordiske arkitekturtradition. Den danske arkitektbranche består af mere end 700 virksomheder, der tilsammen beskæftiger omkring 4.300 arkitekter, bygningskonstruktører og andet teknisk og administrativt personale. Størrelsesmæssigt spænder virksomhederne fra en del enkeltmandsvirksomheder til Danmarks største arkitektvirksomheder, som har mere end 200 ansatte i ind- og udland.

Danmark formulerede de første regler for bygningers energieffektivitet helt tilbage i 1976. Kravene er siden blevet strammet adskillige gange og udvidet til at omfatte energiforbruget til både opvarmning, ventilation og belysning. Det næste ambitiøse mål er allerede besluttet. Bygningernes energiforbrug skal i 2020 være reduceret med 75 % i forhold til niveauet i 2008. Det er baggrunden for at danske arkitekter hele tiden udvikler nye løsninger, der både har en høj arkitektonisk kvalitet og et lavt forbrug af energi. Snart vil de mest avancerede nye bygninger være energipositive, dvs. at de vil have aktive og passive energisystemer, der er så effektive, at de leverer mere energi, end der forbruges i selve bygningen. Samtidig har Danmark gennem mange år været et laboratorium for bæredygtig byudvikling. På den baggrund kan dansk arkitektur og byudvikling bidrage til at skabe global forandring.

En række danske arkitektvirksomheder er ved at bide sig fast på det internationale marked – blandt andet i Mellemøsten, hvor kulturer og arbejdsforhold er markant anderledes end i Danmark. Her kan danske virksomheders normer for etik og moral – herunder synet på demokrati, menneske- og arbejdstagerrettigheder – være med til at sætte markante fodaftryk.

Både brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Arkitektur Center spiller en vigtig rolle i forhold til at samle parterne i det byggede miljø, udveksle viden og indkredse nye tendenser, udfordringer og potentialer i et globalt perspektiv. Dansk Arkitektur Center står desuden bag websitet sustainablecities.dk, der giver let adgang til viden om bæredygtig planlægning og udvikling af danske og internationale byer.

World view on CSR and architecture

De ændrede klimaforhold vil fremover påvirke måden mennesker lever og bor på. I den sammenhæng spiller arkitekturen en væsentlig rolle. Fx skal bygninger kunne modstå mere ekstremnedbør og hyppigere storme. Og i store dele af verden vil stigende temperaturer og perioder med hedebølger øge behovet for køling af bygninger. Disse udfordringer kræver ikke kun tekniske løsninger, men skal imødekommes med grundlæggende arkitektoniske greb, der både kan bidrage til at forbedre sundhed og livskvalitet og samtidig reducere energiforbruget. For eksempel bidrager bygningsmassen på globalt plan i dag med 50 % af CO2-udledningen, og der bruges tre gange så meget energi til at afkøle en grad som til at opvarme en grad. Også den stigende befolkningstilvækst – ikke mindst i byerne – stiller store krav til nytænkning af fremtidens bygninger og byudvikling.