Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Arkitektvirksomheders Samfundsansvar

Formålet med projektet har været at udvikle et værktøj, der kan hjælpe arkitektvirksomheder med at gøre samfundsansvaret konkret og praktisk. 

Værktøjet omsætter internationale retningslinjer til arbejdsmetoder, der er relevante for arkitektvirksomheder og kan indarbejdes i byggeprocessen – fra akkvisition til byggeplads - samt på arkitektvirksomhedens egen arbejdsplads især med udgangspunkt i Global Compacts 10 principper.

DANSKE ARK har sammen med Henning Larsen Architects, C.F. Møller og CCO samt med hjælp fra Responsible Assets, udviklet værktøjet for arkitektvirksomheder, der gerne vil arbejde med samfundsansvar.

Arbejdet med værktøjet blev igangsat i efteråret 2012, hvorefter værktøjet er blevet udviklet, afprøvet og diskuteret på de tre arkitektvirksomheder og deres leverandører og kunder i Danmark og udlandet og i en styregruppe, hvor virksomhederne, Erhvervsstyrelsen og danske ark har været repræsenteret. Dreyers Fond og Erhvervsstyrelsen har bidraget til finansieringen af værktøjet.

Værktøjet vil kunne bruges af forskellige medarbejdergrupper i en arkitektvirksomhed. Det er tilrettelagt ud fra de faser, som arkitektens arbejde med et byggeri følger, hvorfor den enkelte medarbejder let vil kunne orientere sig og vælge den del af værktøjet der er relevant for medarbejderens arbejdsopgave i byggeprocessen. Figuren her illustrerer de forskellige faser:

Arkitekt oversigt

Læs mere om værktøjet på danske arkitekters hjemmeside

Læs mere om lanceringen af det nye værktøj