Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

ATP's målrettede dialog med Cheminova om arbejdsmiljø

ATP har gode erfaringer med at tage samfundsansvar gennem aktivt ejerskab. Dialogen med Cheminova om salg af giftige sprøjtemidler i Indien og Brasilien er et godt eksempel på, at aktivt ejerskab kan medvirke til at sikre et forbedret arbejdsmiljø.

Mediekritik af Cheminovas salg af farlige sprøjtemidler

I 2006 kritiserede en række danske medier, at Cheminova, ejet af Auriga Industries A/S, solgte giftige sprøjtemidler i Indien og Brasilien. ATP er en af de tre hovedinvestorer i Auriga Industries A/S og valgte sammen med de øvrige aktionærer i virksomheden at gå i dialog med Cheminova om at stoppe salget af de giftige sprøjtemidler. Efterfølgende påbegyndte Cheminova en udfasning af de pågældende sprøjtegifte.

ATP og aktivt ejerskab

ATP inddrager samfundsansvar i investeringsbeslutningerne for at opnå det højest mulige risikojusterede afkast til gavn for medlemmerne. Det overordnede formål afspejles blandt andet i ATP’s retningslinjer vedrørende social ansvarlighed i investeringer og ATP’s aktive ejerskab.

Ressourcer

Aktivt ejerskab i den form, som blev anvendt i forbindelse med Cheminova-sagen, er meget ressourcekrævende. Derfor har ATP løbende tilført flere ressourcer til området og opbygget et såkaldt ESG Team (Environmental, Social and Governance Team), der bistår ATP’s porteføljeforvaltere blandt andet i forbindelse med aktivt ejerskab. ESG Teamet er samtidig sekretariat for ATP’s komité for social ansvarlighed, der koordinerer ATP’s arbejde med samfundsvar i investeringerne.

 

Tre god råd fra ATP

  • Aktivt ejerskab bør være en integreret del af investeringsprocessen, og det kan f.eks. sikres ved, at porteføljeforvalterne og ikke en ekstern aktør varetager det aktive ejerskab, samt at der internt fastholdes en fælles tilgang på tværs af porteføljeforvalterne.
  • Dialog fører ofte til bedre resultater en konfrontation.
  • Aktivt ejerskab kan anvendes til mere end adfærdsændringer i samarbejdsselskaberne – det kan også anvendes til at opnå mere viden om selskabet, så der kan træffes bedre investeringsbeslutninger.

 

Tidslinje

2006
Mediekritik af Cheminovas salg af farlige sprøjtemidler i Indien og Brasilien

2006
ATP indleder dialog med Cheminovas ejer Auriga Industries A/S og de øvrige hovedaktionærer, og træffer beslutning om udfasning af farlige klasse-1 produkter

2009
Ultimo 2009 var 13 af i alt 15 planlagte udfasninger gennemført

2010
Ultimo 2010 var alle udfasninger fuldført