Bistad

Bistad beskæftiger både borgere der af fysiske eller psykiske årsager har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid.

  • Opdateret 4. september 2019

Bistad producerer honning og andre biavlsrelaterede produkter fra bistader forskellige steder i Østjylland. De beskæftiger mange forskellige borgere i skåne- og fleksjob. Det er både borgere med svære psykiatriske diagnoser og andre, der af fysiske eller psykiske årsager har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid.

Bistads bigårde står bl.a. hos deres kunder – virksomheder i Østjylland, som betaler Bistad for opstilling og pasning af bierne mod at få leveret en del af den honning, der produceres og den CSR-værdi, der ligger i at støtte en inkluderende virksomhed som Bistad.

”Vi kunne godt tænke os et uddannelsestilbud, der var særligt målrettet socialøkonomiske virksomheder” - Lene Kiel, daglig leder, Bistad

Projektet – uddannelse

Projektet går ud på at ledelsen af Bistad tager en række ledelses-, salgs- og økonomikurser på Aarhus School of Business og Erhvervsakademi Aarhus. Uddannelsen skal gøre Bistads ledelse bedre i stand til at overskue og udvikle forretningen Bistad.

Hvordan gik det?

Umiddelbart har især ledelseskurserne ikke været lige i øjet i forhold til Bistads behov som lille, socialøkonomisk virksomhed. Ledelse er noget helt andet, når man har mange ansatte med særlige behov i en socialøkonomisk virksomhed, end det er i en større, ordinær virksomhed.

Det mest givende herfra har været nogle værktøjer til at planlægge arbejdet og styre ledelsens tidsforbrug. Det har frigjort kræfter til at løfte andre opgaver i virksomheden. Til gengæld har især kurset i salgspsykologi været givende. Ingen af Bistads medarbejdere har baggrund i det private erhvervsliv eller i andet salgsarbejde, og det har betydet meget at få værktøjer til at blive bedre sælgere. Og det virker.

Bistads bedste råd

  1. Overvej om eksisterende uddannelsestilbud er for generelle til at kunne rumme dig som socialøkonomisk virksomhed.
     
  2. Som socialøkonomisk virksomhed er der ofte ingen medarbejdere med salgsbaggrund. Derfor kan kurser i salg – og som her salgspsykologi – være meget gavnlige.