Blindes Arbejde

Den socialøkonomiske virksomhed Blindes Arbejde beskæftiger cirka 75 medarbejdere, hvoraf mere end 70 procent har et synshandikap.

 • Opdateret 25. august 2020

Blindes Arbejde har siden 1929 arbejdet for at skabe bedre job- og beskæftigelsesmuligheder for blinde og svagtsynede. Den socialøkonomiske virksomhed har produktion inden for børster, vævning, og kurve-/stoleflet med værksteder og butikker i seks byer i Danmark. Virksomheden beskæftiger ca. 75 medarbejdere, hvoraf mere end 70 pct. har et synshandikap.

"Husk på hvorfor du er her. Alt hvad du laver, skal kunne tale ind i det" - Kristin Espedal, direktør for Blindes Arbejde.

Projektet - designprocesser og kommercialisering

I projektet har Blindes Arbejde arbejdet meddesignprocesser for tre typer produkter inden for børsteproduktionen: Nye designs i samarbejde med etablerede designere; private label i samarbejde med virksomheder; og re-design af egne produkter. Målet har væres at skabe en større indtægt på produktsiden, og en måde at gøre det på er at tillægge det enkelte produkt en højere værdi fx ved at tilføje det en højere grad af æstetik, der gør det mere attraktivt for forbrugeren. Udviklingsarbejdet har taget sit udgangspunkt i håndværket og historien samt i de eksisterende værksteder.

Hvordan gik det?

I arbejdet med de eksterne designvirksomheder har det vist sig at være vigtigt, at de er blevet indført i de vilkår Blindes Arbejdes arbejder under. Produkterne skal kunne produceres af det eksisterende værksted, hvor medarbejderne er synshandikappede og ikke kan producere hvad som helst i hvilket som helst tempo.

Det er en designproces, der kræver mere fordybelse på de enkelte stadier. Det er ikke nok, at designeren tegner produkterne. Håndværkerne skal også være med til at lave prototyper og test for at tjekke, om medarbejderne kan lave produktet.

Som resultat af projektet er der blevet udviklet flere nye produkter, der er tæt på at kunne komme på markedet, og som forventes at styrke virksomhedens indtægt. Lanceringen er bl.a. blevet udskudt, fordi det har været nødvendigt at etablere en ny leverandørkæde. I stedet for at købe hyldevarer har virksomheden arbejdet på at finde en træleverandør, der kan levere særligt designede produkter i forholdsvis små mængder. Det har vist sig svært, men er lykkedes.

  Deres bedste råd

  1. Hvis man har et socialt formål, skal man tænke det helt med ind i den produktion eller service, man leverer.
    
  2. Brug tid på at tale med folk rundt omkring i organisationen, så alle er med i processen.
    
  3. Husk på, hvorfor du er her. Alt hvad du gør, skal kunne tale ind i det.
    
  4. Acceptér at udvikling tager tid.