Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen er et af hovederhvervene i dansk erhvervsliv. Branchen vedligeholder og udbygger Danmarks bygningsbestand og infrastruktur, som tilsammen udgør 80 % af nationalformuen.

Den danske byggebranche spiller en særlig rolle i forhold til at finde alternative løsninger på vores forsyningsknaphed. Den samlede danske bygningsmasse konsumerer 40 % af det samlede energiforbrug. Derfor er branchen med til at udvikle nye energivenlige produkter, som fx vinduer, isolering og pæle med jordvarme.

Mere end halvdelen af producenterne af byggematerialer udvikler produkter, der bidrager til at optimere energiforbruget i bygninger. Derudover genanvendes 95 % af alt byggeaffald. Det medfører CO2-reduktion i to henseender. For det første anvendes affald som biobrændsel, der erstatter fossile brændstoffer. For det andet erstatter genbrug af materialer produktion af nye CO2-udledende materialer.