Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

C. F. Møller

Kunder efterspørger bæredygtighed og samfundsansvar

Både offentlige og private bygherrer efterspørger bæredygtige løsninger og samfundsansvar, oplever arkitektvirksomheden C.F. Møller.

I 2009 indførte C.F. Møller metoder for miljørigtig projektering i alle virksomhedens syv afdelinger og blev samtidig ISO 14001-certificeret i miljøledelse. C.F. Møller ønskede og ønsker fortsat at være førende inden for bæredygtigt byggeri og har derfor gennemført en systematisk tilgang til at vurdere ressourceanvendelse og miljøhensyn i byggerier. Siden da er efterspørgslen på bæredygtigt byggeri kun steget. I dag har C.F. Møller ofte dialog med større bygherrer om muligheden for bæredygtig projektering af byggerierne.

Samtidig erkender Lone Wiggers, partner i C.F. Møller, at ønsket om at minimere omkostningerne i byggeriet kan hæmme miljørigtig projektering.

Det er derfor helt afgørende, at vi anlægger en helhedsbetragtning, når vi taler bæredygtighed. Både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed skal vurderes. En helhedsbetragtning er med til at modvirke, at vi bruger materialer, der er billige nu og her, men som ikke holder bygningens levetid og derfor i et længere tidsperspektiv både fordyrer byggeriet og er til skade for miljøet, fordi det producerer affald.

Lone Wiggers fortsætter:

Hele byggesektoren skal lære at tænke i livscyklus, så vi får byggerier, der i både bygning, drift og ved nedrivning er mest muligt effektive og mindst muligt belastende for vores omgivelser.

C.F. Møller oplever i dag, at udvalgte kunderne ikke alene efterspørger miljømæssig bæredygtighed, men også ønsker, at arkitektvirksomheden kan dokumentere, at den handler samfundsansvarligt, hvilket vil sige, at den overholder internationale standarder, der tager afstand fra børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination, forbud mod foreningsfrihed, korruption m.v.

C.F. Møller har derfor udover sit medlemskab af Global Compact indført et Code of Conduct for virksomheden, der viser, hvordan C.F. Møller håndterer sit samfundsansvar i egen drift og i forhold til partnere og leverandører i rådgivningsprocessen. C.F. Møller bruger i den forbindelse en række redskaber, som arkitektvirksomheden - sammen med to andre arkitektvirksomheder og brancheorganisationen DANSKE ARK – har medvirket til at udvikle.