Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CCO

Bæredygtig arkitektur er en del af kulturen

Arkitektvirksomheden CCO er født med ambitionen om at have bæredygtigt byggeri som del af virksomhedens DNA.

Vi blev til i 2006, hvor bæredygtighed allerede var på dagsordenen. Det blev derfor en naturlig ambition for os at sætte mål for energi- og ressourceanvendelse. Vi foreslår altid vores bygherrer at sætte barren højt. Indtil i år har vi foreslået at bygge efter Bygningsreglement (BR) 2015. I år er vi så gået endnu videre og foreslår nu BR 2020 til de fleste af vores bygherrer. Vi vil gerne fremtidssikre vores huse

siger tegnestuechef Christian Hanak.

Ved at sætte barren højt tvinger arkitektvirksomheden CCO sig til at tænke nye og mere bæredygtige løsninger for sine byggerier. Og kunderne kommer netop på grund af denne ambition.

Hos CCO ligger ambitionen i tegnestuens kultur. Det er gennem sidemandsoplæring og inspiration fra interne eksperter, at virksomhedens medarbejdere får bæredygtigt byggeri ind under huden.

Bæredygtighed er en integreret del af vores faglige diskussioner og foregår side om side med overvejelser om funktionalitet, formgivning og økonomi

siger Christian Hanak.

CCO har bl.a. tegnet det CO2-neutrale byggeri Green Light House, der var det første i Danmark af sin slags, og som har inspireret andre både herhjemme og udenlands, hvor bl.a. New Yorks borgmester har studeret byggeriet.

CCO arbejder først og fremmest i Skandinavien, hvorfor tegnestuen ikke før i 2012 begyndte at indarbejde socialt samfundsansvar i virksomhedens procedurer. Ifølge Christian Hanak har det været de mange sager i medierne, der har beskrevet social dumping i den danske byggebranche, som har fået CCO til at opruste. For, som Christian Hanak udtrykker det,

er det en lige så integreret del af tegnestuens DNA, at forholdene på de byggepladser, som vi er involverede i, er ordentlige, som det er at bygge bæredygtigt.

CCO har derfor adopteret en række redskaber i samfundsansvar, som er blevet udviklet særligt til arkitektbranchen af brancheorganisationen DANSKE ARK med støtte fra Erhvervsstyrelsen og Dreyers Fond.

De nye redskaber gør CCO i stand til at vurdere risici indenfor socialt samfundsansvar i de byggerier, som arkitektvirksomheden tegner, ligesom redskaberne giver bud på praktiske tiltag, som CCO kan anbefale sine bygherrer til at minimere risici.