C:ntact

C:NTACT er et socialøkonomisk teater, der laver forestillinger med mennesker, der ellers ikke har så tydelig en stemme i samfundet.

  • Opdateret 3. september 2019

C:NTACT

C:NTACT begyndte som uddannelses- og integrationsafdeling på Betty Nansen Teatret på Frederiksberg i København. I 2005 blev C:NTACT etableret som en selvstændig fond og er i dag et socialøkonomisk teater, der laver forestillinger med mennesker, der ellers ikke har så tydelig en stemme i samfundet.

Formålet er at skabe større forståelse mellem forskellige grupper i det danske samfund. Forestillingerne bliver vist for skoler, til konferencer og for det ’almindelige’ teaterpublikum på Edisonteatret på Frederiksberg.

”Husk at man bliver aldrig færdig med at udvikle sig” - Henrik Hartmann, direktør, C:NTACT

Projektet – produktudvikling

C:NTACTs ville gennem projektet forsøge at gøre deres forestillinger mere profitable, for at kunne gøre sig mindre afhængige af fondsmidler. Projektet bestod af flere faser.

Første fase var en ressourceafklaringsproces i samarbejde med en ekstern konsulent. Dernæst har der været idégenereringsprocesser, der skulle hjælpe med at udvikle nye produkter eller nye måder at tænke teaterets produkter på. Endeligt har der været en implementeringsfase, der gennemføres i 2018.

Hvordan gik det?

De tilknyttede konsulenter lærte C:NTACT at bryde deres produkter ned i mindre bidder, at dreje og vende dem og se dem på forskellige måder. Dette har bl.a. givet virksomheden en indsigt i, hvordan den kan skalere produktioner op og ned til forskellige kundetyper.

Herudover har C:NTACT fået en digital platform, som de kan bruge til at sælge produktionerne til skoler, konferencer mm. Alt dette kan virksomheden bruge til bedre at planlægge og prissætte forestillingerne.

Processen har hjulpet C:NTACT til at se sig selv mere tydeligt i markedet. Det er også blevet tydeligere for C:NTACT, at de har et meget værdifuldt netværk, som de nu forsøger at pleje på nye måder og tilknytte tættere som kunder og samarbejdspartnere.

C:NTACTs bedste råd

  1. Inviter nogen, der kan se på dig udefra, som har forstand på forretning til at hjælpe dig med din forretningsudvikling.
     
  2. Vær aldrig for stolte og påstå, at I er færdige med at udvikle jer. Prøv hele tiden at se på jer selv udefra og få hjælp til det.

Følg virksomheden