Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Cocio Chokolademælk A/S

Gennem samarbejde og dialog med leverandører og ngo’er har Cocio Chokolademælk A/S bidraget til at fremme gode arbejds- og levevilkår for kakaofarmerne i Elfenbenskysten.

Det strategiske CSR-arbejde har egentlig været et fokusområde i Cocio længe, men da dokumentarfilmen “Chokoladens Mørke Side” i 2010 påviste en række horrible forhold i ivorianske kakaoplantager, satte Cocio turbo på sit arbejde med ansvarlig leverandørstyring. Hovedparten af kakaobønnerne i Cocios chokolademælk stammer nemlig fra netop Elfenbenskysten og bliver købt via leverandøren Cargill.

Cocio søger rådgivning hos ngo’er

For at få en dybere forståelse for de komplekse forhold i Elfenbenskysten, rettede Cocio kontakt til både Red Barnet og Amnesty International, som begge rådede Cocio til at fortsætte sit indkøb af kakaobønner fra Elfenbenskysten. På den måde kan Cocio sammen med Cargill og lokale ngo’er nemlig arbejde på at forbedre levevilkårene for kakao-farmerne og dermed udrydde børnearbejde.

Mikael Horsbøll, Marketing Director i Cocio:

Det er vigtigt at forstå kompleksiteten i sagen. Der findes ikke et simpelt quick-fix, der kan løse problemerne i kakaoproduktionen her og nu. Man skal have is i maven og tro på, at løsningen findes i et langsigtet perspektiv.

Uddannelse gennem certificering

I 2010 valgte Cocio at indgå et forpligtende partnerskab med Cargill og certificeringsorganisation UTZ, som uddanner kakaofarmerne og klæder dem på til at effektivisere deres produktion af kakaobønner, så det giver et højere udbytte og en bedre kvalitet. Derudover sætter UTZ-programmet fokus på et sikkert arbejdsmiljø, at der ikke foregår ulovligt børnearbejde, at der er skolegang for børn, og at miljøet beskyttes gennem reduktion og bedre håndtering af sprøjtemidler.

Ekstern kontrol er garant for kvaliteten

Bønderne i UTZ-programmet er organiseret i lokale kooperativer, der opnår UTZ-certificering ved at deltage i undervisningsprogrammet og overholde uddannelsens etiske og faglige regelsæt. Hvert år bliver uddannelsesprogrammet tjekket af eksterne kontrollører.

Mikael Horsbøll:

Vi vurderer, at UTZ er troværdige. Vi har selv været i Elfenbenskysten for tjekke de lokale forhold, og vi har set, hvor meget Cargill sætter i værk for at forbedre forholdene. Vi har et rigtig godt indtryk, men 100 procent sikre kan vi jo aldrig være.

Erfaringer giver forståelse

I dag ser man hos Cocio tilbage på en proces med mange lærdomme. En af de vigtigste er at forstå og respektere den kompleksitet, der er forbundet med børnearbejde i udviklingslande. Hvis man ønsker at skabe reelle forbedringer for farmerne og deres børn, må man have både viljen og evnen til at forstå, hvad der foregår. Derfor er virksomheden glad for den rådgivning, den modtog fra danske og lokale ngo’er med en dyb indsigt i omstændighederne omkring børnearbejde og menneskerettigheder.

 

Tidslinje

Primo 2010
Cocio nedsætter en intern CSR-arbejdsgruppe, der har til formål at analysere forholdene omkring sourcing af kakaobønner.

16. marts 2010
Filmen “Chokoladens Mørke Side” vises på DR2 og sender en byge af kritik ned over chokoladefabrikanter som Toms og Cocio, der anklages for at medvirke til børneslaveri.

Primo 2010
Cocio nedsætter en intern arbejdsgruppe med CSR-rådgivning fra Arla og lægger en plan for, hvordan virksomheden kan forbedre sin leverandørstyring.

April 2010
Cocio søger rådgivning hos Red Barnet Danmark og Amnesty International Danmark. Samtidig indleder virksomheden en screening af eksisterende internationale certificeringsordninger relateret til kakaoproduktion.

Maj 2010
Cocio vælger UTZ-certificering som sin partner og indgår i et tæt partnerskab med Cargill om systematiske forbedringer af forholdene omkring kakaoproduktion.

Juni 2010
Cocio definerer et mål om at al kakao, der anvendes til produktion af Cocio chokolademælk, skal være certificeret ved udgangen af 2011, og at samtlige Arlas kakaoprodukter udelukkende må være fremstillet af UTZ certificeret kakao i 2012.

2011
Cocio indfrier sit mål om, at alle Cocio-produkter er fremstillet af UTZ -certificeret kakao. Dette svarer til 19 procent af koncernens samlede indkøb af kakao.

Juni 2012
Cocio besøger Elfenbenskysten og inspicerer ved selvsyn forholdene i kakaoproduktionen og UTZ’s certificeringsprogram.

Ultimo 2012
Målet om, at alle Arlas kakaoprodukter skal være fremstillede med UTZ-certificeret kakao er indfriet. UTZ-programmet er hermed fuldt implementeret.

December 2012
DR1 viser endnu en dokumentarfilm ”Lyssky chokolade” – en opfølgning på filmen fra 2010.