Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR handler for os om anstændighed

Børnetøjsvirksomheden POMPdeLUX har siden 2006 arbejdet med leverandørstyring og minimering af kemikalieforbrug i produktionen. Udgangspunktet for POMPdeLUXs CSR-indsats var, dengang som nu, at sikre en ansvarlig og bæredygtig leverandørkæde samt ordentlige produkter i dag og i fremtiden.

POMPdeLUX tilsluttede sig CSR-initiativet FN Global Compact i 2011 for at sikre sig en systematisk og international anerkendt ramme for sin CSR-indsats. Men for at håndtere de praktiske og ofte vanskelige spørgsmål, der knytter sig til ansvarlig leverandørstyring, har POMPdeLUX også meldt sig ind i Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI er et internationalt initiativ, der stiller redskaber til rådighed, som gør det nemmere at forbedre sociale forhold i virksomhedens leverandørkæde og sikre den nødvendige dokumentation fra leverandørerne. Den praktiske nytte af BSCI-medlemskabet afspejles bl.a. i POMPdeLUX Code of Conduct, der bygger på BSCI's retningslinjer og forpligter alle virksomhedens
leverandører til at agere i henhold til en række krav og standarder for de sociale forhold i produktionen:

Drivkraften bag vores arbejde med CSR har været et ønske om anstændighed. Vi vil have en forretning, hvor vi kan sove ordentligt om natten, fordi vi ved, at vi gør, hvad vi kan for at sikre en ordentlig produktion og ordentlige produkter” siger Line Konge, ansvarlig for leverandørstyring hos POMPdeLUX.

POMPdeLUX satser på ambitiøse og realiserbare mål

POMPdeLUX har i sin CSR-indsats haft fokus på at opsætte ambitiøse men realiserbare mål. Det har bl.a. givet mulighed for, at virksomheden har kunnet tage dybere og dybere spadestik, som har åbenbaret nye facetter af CSR-arbejdet. I forlængelse heraf har POMPdeLUX bl.a. implementeret sin egen Code of Conduct med grænseværdier for kemiske stoffer, der kan – eller mistænkes for at kunne – skade kroppen. Den bygger på OEKO-TEX-mærkets fastlagte standarder. Code of Conduct skal underskrives af alle leverandører.

Vi har fra starten af lagt vægt på minimering af kemikalier og social ansvarlighed, fordi vi synes, at det er vigtigt. I vores arbejde med reduktion af kemikalier udvælger vi i hver kollektion en række produkter til stikprøver foretaget af uvildige inspektionsfirmaer, som inden afsendelse fra fabrikken tester produkterne op i mod kravene fremsat i vores Code of Conduct”, udtaler Line Konge.

Som en del af pilotprojektet ’CSR i SMV’er’ har POMPdeLUX arbejdet målrettet med at gøre sin eksisterende CSR-indsats mere værdiskabende.
POMPdeLUX har fået øjnene op for, hvordan der kan skabes mere værdi på baggrund af de mange gode tiltag, som allerede er implementeret i virksomheden. Det vil POMPdeLUX bl.a. gøre ved at arbejde målrettet med at engagere forbrugerne og styrke virksomhedens produktbrand, og ved at kommunikere åbent og transparent om produktionsforhold og -sikkerhed. Arbejdet med kundeinvolvering skal også fremadrettet fokusere på at ’uddanne’ og informere forbrugerne om, hvordan de vasker miljøvenligt og vedligeholder deres produkter, så tøjet lever længere.