Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR i Myanmar

Det danske erhvervsliv har fået øje på Myanmar - det tidligere Burma. De første erfaringer med CSR er allerede høstet.

I april 2012 suspenderede EU sine handelssanktioner, og dermed var landet åbnet for investeringer fra USA og Europa. Siden har mange handelsdelegationer besøgt landet, og i august 2014 åbner Danmark sin egen ambassade.

I en sådan startfase, vil danske virksomheder ofte være på usikker grund i forhold til at tackle risici og muligheder, når det handler om drive en ansvarlig virksomhed.

Hvilke risici er de væsentligste for vores virksomhed? Hvordan kan vi få forretning og CSR til at gå hånd i hånd? Hvordan tackler vi udfordringer i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og miljøspørgsmål? Og hvordan kan vi bidrage til en bæredygtig udvikling?

Cases

I de tre cases Signature Myanmar, A. P. Møller Mærsk og Myanmar Carlsberg præsenteres de allerførste erfaringer med, hvordan danske virksomheder tackler samfundsansvar, når de starter forretning i Myanmar.

Casene er udarbejdet af Irene Quist Mortensen med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Irene Quist Mortensen er Senior CSR Rådgiver og ejer af CSRconsulting.

Links

Artikel: Virksomheders samfundsansvar er til eksamen i Myanmar

Radio: Orientering på P1 - om Myanmar