Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR innovation - bæredygtig innovation

Corporate Social Innovation (CSI) kan oversættes til bæredygtig innovation og handler om at skabe en god forretning ved at gøre bæredygtighed til et omdrejningspunkt.

CSI kaldes også CSR-innovation. CSR-innovation er en innovationsproces, som tager sit udgangspunkt i sociale eller miljømæssige hensyn - ved for eksempel at inddrage relevante interessenter i processen. Slutproduktet er et forretningskoncept, som er økonomisk rentabelt, samtidigt med at det gavner medarbejdere, miljø eller samfund på nye måder.

CSI er brugbart for virksomheder, der arbejder med innovation og/eller med CSR (Corporate Social Responsibility - virksomheders samfundsansvar). Drivkraften bag CSI hænger ofte sammen med en stigende bevidsthed hos forbrugeren, knaphed på ressourcer, nye teknologiske muligheder og udviklingen af nye markeder.

CSI i relation til andre CSR-elementer

Figuren nedenunder viser, hvordan CSI hænger sammen med andre emner inden for CSR såsom kommunikation, interessentdialog og medarbejderaktiviteter.

Bæredygtige områder

Figuren herunder viser eksempler på, hvordan du kan arbejde med innovation inden for økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.