Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Standarder, retningslinjer og lovkrav

Mange virksomheder kan have gavn af at bygge CSR-kommunikationen op omkring internationalt anerkendte standarder og retningslinjer – eller blot lade sig inspirere af disse.

Anvendelse af anerkendte standarder og retningslinjer kan gøre processen med at indhente og bearbejde information nemmere samt gøre kommunikationen mere overskuelig for virksomhedens interessenter.

Under Retningslinjer kan du læse mere om standarder og retningslinjer inden for samfundsansvar. Især FN’s Global Compact og Global Reporting Initiative (GRI) er relevante i forbindelse med kommunikation.

Mange brancher har udarbejdet specifikke standarder eller retningslinjer til deres medlemmer. Du kan læse mere om brancheinitiativer på CSR Kompasset.

En af fordelene ved at benytte sig af kendte standarder og retningslinjer er, at man som virksomhed kan promovere kommunikationsindsatsen ved at henvise til initiativerne. Både GRI og FN’s Global Compact har logoer, som virksomheder får lov at bruge i kommunikationen, hvis de lever op til de gældende krav. Det samme gælder for standarder så som ISO og AA1000. Mellem virksomheder bliver disse logoer stadig mere kendte, og de kan derfor bruges til at markedsføre virksomheden over for eksisterende og potentielle kunder.

At bruge kendte standarder og retningslinjer er også fornuftigt for at undgå såkaldt ”green washing” i markedsføringen. ”Green washing” er eksempelvis, når en producent bruger ord som ”økologisk”, ”bæredygtig”, retfærdig” mv. i sin markedsføring. Forbrugerombudsmændene i de nordiske lande har udarbejdet en vejledning for brug af etiske og miljømæssige påstande i markedsføringen. Læs mere her:

Se Forbrugerombudsmandens korte introduktion til miljø og etik i markedsføringen

Se Forbrugerombudsmandens fulde vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen

Lovkrav om rapportering

De største virksomheder i Danmark har siden 2009 været forpligtet til at rapportere om deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport – også hvis de ikke har aktiviteter i relation til samfundsansvar.

Læs mere om de gældende regler og hvem, der skal redegøre for hvad under Lovkrav.