Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR-strategi

En strategi for samfundsansvar (CSR-strategi) kan hjælpe med at binde arbejdet med samfundsansvar sammen med forretningen som helhed.

Kom godt i gang

En strategi for samfundsansvar (CSR-strategi) er et ledelsesredskab, der skal være med til at håndtere samfundsansvar i virksomheden. Når virksomheden udarbejder en strategi handler det blandt andet om at:

  • afdække krav fra kunder og andre interessenter
  • udvælge fokusområder
  • afklare virksomhedens tilgang til samfundsansvar og udarbejde politikker på området
  • planlægge og organisere indsatsen, herunder sikre ressourcer og kompetencer
  • sætte rammer for styring og opfølgning samt intern og ekstern kommunikation af indsatsen

Fordele for virksomheden

Fordelen ved at arbejde med samfundsansvar på et strategisk niveau er, at det er med til at sikre en sammenhæng mellem virksomhedens forretning og dens sociale og miljømæssige aktiviteter.

Derfor handler strategiarbejdet blandt andet om at vurdere på hvilke områder, og med hvilke metoder, virksomheden kan få størst mulig forretningsmæssig værdi ud af at arbejde med samfundsansvar.

Sådan skaber din virksomhed værdi for forretning, miljø og mennesker

Drejebogen, som kan hentes i højre side, er lavet for at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med at tage deres indsats på samfundsansvar fra spredte initiativer til en strategisk og systematisk indsats, der giver værdi på bundlinjen. Kort fortalt tager drejebogen virksomheden gennem en guidet strategiproces fra start til slut med alt hvad der skal bruges af redskaber. Drejebogen er lavet på basis af pilotprojektet ’CSR i små og mellemstore virksomheder:

Projektet har med al synlighed vist, at CSR i SMV’er kan drives både med et stærkt fokus på risici og forretningsmuligheder, samtidig med at man har hjertet med og kommunikerer værdibaseret. Erhvervsstyrelsens fokus på de mindre virksomheder er en del af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015, og skal understøtte regeringens arbejde for CSR og vækst i danske virksomheder. Projektet blev udført af Deloitte for Erhvervsstyrelsen. Du kan via. disse links læse mere om projektet - CSR i små og mellemstore virksomheder og de deltagende virksomheder.

Mere viden om strategiarbejdet

I nogle tilfælde kan det være forbundet med udgifter at tage et samfundsansvar. Her er det en fordel, hvis virksomheden tænker langsigtet og forholder sig strategisk til, på hvilke områder det giver størst værdi for forretningen at arbejde med samfundsansvar. At arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar betyder altså ikke, at man nødvendigvis skal sætte ind på alle tænkelige områder.

I forhold til udarbejdelse af en klimastrategi kan du få mere vejledning på Klimakompasset. Specifikt i forbindelse med kunde- og leverandørforhold kan du på CSR Kompasset få hjælp til udarbejdelse af en erklæring til kunder eller et kodeks om samfundsansvar (en såkaldt ”code of conduct”) til brug for leverandørstyring.