Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Danske Fragtmænd

Danske Fragtmænds mål er hver dag at praktisere ”Fragt med omtanke” i alle led af koncernen.

Når det gælder samfundsansvar, er målet for danske Fragtmænd at tage aktiv del i en bæredygtig udvikling og handle ansvarsbevidst i forhold til både miljø, medarbejdere og samfund.

Danske Fragtmænd består af tre selvstændige juridiske enheder; Fragtmænd Holding A/S, Danske Fragtmænd a.m.b.a. og 60 selvstændige fragtmandsvirksomheder. Tilsammen udgør de et landsdækkende fragtmandssystem, der dagligt har mere end 1600 lastbiler på vejene.

Fokus på CO2-reduktion

Som transport- og logistikvirksomhed er CO2-udledningen via brændstof og energiforbrug den primære miljøbelastning og udgør samtidig en væsentlig omkostning i driften. Danske Fragtmænd arbejder løbende på at reducere CO2-udledningen via effektive transporter med fyldte biler, et hensigtsmæssigt rutenet, moderne og miljøvenligt materiel samt uddannede chauffører, der kører miljørigtigt. Indsatsen omfatter også en god og åben kommunikation med kunder og samarbejdspartnere om miljøforhold og løbende information til medarbejderne.

En rummelig arbejdsplads

Danske Fragtmænd vil være en virksomhed, som medarbejderne er stolte af at arbejde for. Virksomheden ansætter også medarbejdere, hvor straffeattesten ikke er helt pletfri, eller hvor personens arbejdsevne ikke er 100 %. Det er en del af at være en rummelig virksomhed. Flere driftschefer påtager sig i den forbindelse rollen som mentor for medarbejderne.

Trafiksikkerhed prioriteres højt

Danske Fragtmænd prioriterer trafiksikkerhed højt og arbejder vedvarende på at minimere risikoen for trafikuheld. Det sker blandt andet via efteruddannelse af chauffører og deltagelse i kampagnen ”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde”, hvor formålet er at undervise børn i 2.-4. klasse i trafiksikkerhed specielt i forhold til lastbiler og højresving.

I 2011 og 2012 besøgte Danske Fragtmænd i samarbejde med de tilknyttede fragtmandsvirksomheder henholdsvis ca. 60 og 50 skoler. I forbindelse med kampagnen udarbejdes også materialer som fx malebøger og der afholdes konkurrencer for at inddrage målgruppen.