Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Design og innovation

Den danske tradition for design er ofte blevet hyldet for sin æstetik, håndværk og skønhed. Men under denne skønhed ligger historier, som langt overstiger æstetik, når det gælder sammenhængende samfundsmodeller.

De højt anerkendte danske design artefakter ikke blev udformet kun for at behage øjet. Arne Jacobsens huse blev aldrig bygget til at se fantastiske ud. Deres form er afledt af et højt ønske om at give mere lys, bedre hygiejne, mere plads og bedre luft til mennesker. Tankerne bag dansk design er tæt forbundet til institutionerne i det danske samfund, herunder den danske fagbevægelse, højskolerne og kreditforeningerne.

I dag fokuserer frontløberne i dansk design høj grad på at håndtere udfordringerne i et velfærdssamfund, som bliver ældre, at bruge ny teknologi og på det faktum, at vi er mere og mere forbundet til, afhængig af og udfordret af den globaliserede verden.

I offentlig/private partnerskaber bruges designtænkningen til at finde nye løsninger på alt lige fra at udnytte affald til nye cykelinfrastrukturer, som inspirerer andre byer til at kalde det ’Copenhagenising’, når de udvikler en cykelinfrastruktur. Samtidig designes ydelser, produkter og systemer til sygehusvæsenet, der også tager hensyn til at reducere udslippet af CO2, når bygninger opvarmes og nedkøles, til at opfylde den stigende efterspørgsel efter rent vand, mens vandet i havnene samtidig rengøres for at skabe rekreative havnebade og gøre det muligt at tage hensyn til de ældre medborgere, men også skabe en ramme for fremtidig vækst gennem uddannelsessystemet. Alt dette gøres gennem design.

Dansk Design Center (DDC) er Danmark er videncenter for design. Dansk Design Center udfører en bred vifte af aktiviteter såsom workshops, inspiration og feedback møder, kurser, konferencer og udstillinger. Gennem disse aktiviteter får de deltagende virksomheder en dybere forståelse af potentialet i design som et redskab til innovation. DDC har også fokus på at formidle bæredygtige designløsninger, som kan inspirere andre virksomheder.

Verdens syn på CSR og design

Der bliver færre mennesker til at tage sig af de ældre, affald hober sig op, CO2-udledning har aldrig været større, og velfærdsmodel er under pres. Der er masser at tage fat, og der er behov for nye, kreative løsninger. Det handler ikke om at designe nye ting til verden, men om at finde nye måder at designe verden på. Der er behov for nye design af systemer og tjenester, som kan føre samfundet, miljøet og virksomhederne ind i fremtiden. Design kan give enkle svar på komplekse udfordringer og er på den måde med til at skabe ny inspiration til den pressede velfærdsstat og det truede miljø og samtidig skabe bedre løsninger for brugerne.