Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Design Partners and Danilift

Virksomheden Danilift er et eksempel på, hvordan bevidst arbejde med design og brugerdreven innovation kan resultere i et langt bedre og mere sikkert produkt. Sammen med designvirksom-heden Design Partners har de udviklet en lift, der både sikrer et bedre arbejdsmiljø for brugerne og positionerer virksomheden på markedet.

Arbejdet i en lift er ofte farligt og præget af meget lidt plads. Derfor indgik virksomheden Danilift et samarbejde med designvirksomheden Design Partners for at skabe en ny konkurrencedygtig lift, der kunne sikre et mere sikkert arbejdsmiljø.

Som indledning til samarbejdet blev der gennemført analyser af liftarbejde og arbejdsmiljøet omkring lifte. Analyserne viste, at arbejdet i liften er meget trangt og præget af dårligt og farligt arbejdsmiljø. Danilifts produkter blev desuden sammenlignet med konkurrenternes.

Brugerdreven innovation endte i nyt produkt

På baggrund af resultaterne af disse undersøgelser blev brugerdrevne innovationsmetoder taget i brug, og flere idé- og udviklingsforløb blev gennemført i tæt samarbejde med Danilifts medarbejdere. Det bedste resultat af disse forløb blev til Danilifts nye produkt D-box – en ydre kurv, der giver brugeren mere plads til at udføre sit arbejde uden at ændre på kurvens dimensioner. Samtidig sikres arbejdsmiljøet omkring kurven, idet brugeren får et afskærmet arbejdsrum.

D-box er nu færdigudviklet og introduceret på markedet, hvor kunderne har taget godt imod det. D-box er et eksempel på, hvordan et samarbejde med designere kan resultere i bedre og mere konkurrencedygtige produkter, som både tilfredsstiller brugerne og skiller sig ud blandt lignende produkter. I dag arbejder Design Partners sammen med Danilift på nye udviklingsprojekter.