Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

CSR skal være håndgribeligt for den brede befolkning

Siden DGE's tilblivelse i 1985 har virksomheden haft fokus på at udføre miljø- og ingeniøropgaver på en ansvarlig måde og med blik for samfundets interesser. I starten kom det til udtryk, når miljømæssige problemer skulle løses efter skaden var sket, f.eks. ved at rense grundvand eller forurenet jord. I de seneste år har DGE i stigende grad haft fokus på proaktivt at rådgive sine kunder i, hvordan de allerede fra start implementerer mere bæredygtige løsninger.

Som en del af pilotprojektet ’CSR i SMV’er’ har DGE udvalgt tre fokusområder, som repræsenterer virksomhedens kerneområder; Bæredygtig udvikling, Medarbejdere, og Sikkerhed og arbejdsmiljø. Med fokus på bæredygtig udvikling ønsker DGE bl.a. at gøre CSR relevant og vedkommende for virksomhedens kunder, men også for den brede befolkning. Ifølge ejer og direktør i DGE, Poul Erik Jensen, er danskernes forståelse af agendaen nødvendig for at sikre en mere bæredygtig udvikling.

Vi bliver nødt til at følge med udviklingen. Hvis ikke vi alle bliver mere bevidste om vores ansvar, vil naturens råstoffer slippe op. Det er nødvendigt, at vi alle forholder os til bæredygtighed, og derfor synes vi, det er vigtigt at sætte fokus på at gøre begrebet så håndgribeligt så muligt”.

Virksomheden arbejder bl.a. strategisk med at sikre bæredygtig udvikling ved at fokusere på ressourceforbrug og miljøpåvirkning i alle led af virksomhedens værdikæde. Samtidig ønsker DGE at levere innovative løsninger, der understøtter en mere bæredygtig udvikling i det danske erhvervsliv.

Sikkerhed og arbejdsmiljø er hjørnesten

Et andet område, der er vedtaget som strategisk fokusområde er at sikre medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø.

Det er vigtigt, at alle virksomheder i større eller mindre grad forsøger at tage ansvar inden for deres sfære. Som formidler af viden om miljø- og byggeledelse har vi et ansvar for, at alle medarbejdere og underleverandører arbejder under sikre forhold på vores projekter, og at vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø. Derfor tilstræber vi også at arbejde sammen med virksomheder og kunder, som sætter deres medarbejderes sikkerhed i første række”, siger Poul Erik Jensen.

Ifølge DGE har arbejdet med strategisk CSR på mange måder været en øjenåbner for virksomheden – særligt i forhold til, hvordan virksomheden hidtil har kommunikeret om CSR internt og eksternt. I stedet for lange og komplicerede CSR-dokumenter vil DGE i fremtiden arbejde for at sikre mere konkret og vedrørende kommunikation, der kan oplyse og engagere virksomhedens interessenter. For eksempel har DGE nu i høj grad sat fokus på at involvere medarbejderne i CSR-arbejdet, sådan at det ikke kun er ledelsen, der er engageret og støtter op om indsatsen. På denne måde sikres ejerskab, samt at CSR-indsatsen forankres i alle led af organisationen.