Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dialogbaseret konfliktløsning

Dialog og samarbejde bidrager til konfliktløsning og kan bl.a. forebygge eller afbøde krænkelser af menneskerettigheder eller være med til at standse forskellige former for korruption.

Når virksomheder overtræder internationale standarder og principper for global ansvarlig virksomhedsadfærd, opstår der ofte uoverensstemmelser.

Formålet med de seks cases om dialogbaseret konfliktløsning er at informere om, hvordan danske virksomheder ved eget initiativ har forebygget eller løst sådanne konflikter.