Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

DONG Energy

Olien skal findes – fiskerne tages med på råd. Energiselskabet DONG Energy er i løbende dialog og samarbejde med lokale fiskere og myndigheder om olieforureningsberedskab i Barentshavet.

Det koster bønder at spille skak. Sådan var den almindelige tilgang til olieproduktion en gang for mange år siden. Men det er så absolut ikke noget, DONG Energy arbejder efter. I det nordligste Norge har fiskerne arbejdet sammen med DONG Energy om at opbygge et beredskab, der kan rydde op, hvis ulykken – et større olieudslip – skulle ske.

Morten A. Torgersen., Quality Health Safety Environment Manager for DONG Energy’s norske olie- og gasforretning:

Når vi leder efter olie i Barentshavet i Norge, er der særlige miljøhensyn, vi skal tage. Og vejrforholdene kan gøre det vanskeligt at håndtere en potentiel olieforurening i vandet. Derfor har vi allieret os med både de øvrige tilstedeværende olieselskaber og fiskerne ved de kyster, hvor vi borer efter olie.

Arktiske forhold kræver ny indsigt

Med 20 års erfaring inden for olie- og gasproduktion har DONG Energy set det meste inden for industrien. Oprindeligt – og i dag – i den danske del af Nordsøen, derefter videre til Norskehavet og den norske Nordsø og de seneste 10 år også med aktivitet ved Shetlandsøerne. Men hver geografi har sine kendetegn, og de arktiske forhold ved Barentshavet kræver en ny og grundig indsigt.

Morten A. Torgersen, Quality Health Safety Environment Manager for DONG Energy’s norske olie- og gasforretning:

Vi foretager altid grundige studier af miljøforhold før boreaktivitet. Men Barentshavet er for os et nyt område, og hvis ikke vi har alle oplysninger, er det meget svært at lave en præcis miljøanalyse. Derfor tog vi kontakt til de lokale fiskere og myndigheder, herunder Sametinget i Finnmark amt. Det er interessenter, som har stor viden om de faktiske forhold og holdninger til, hvordan vi som industri skal opføre os.

I dag har DONG Energy en åben og præcis dialog med fiskerne. Både i forhold til at få mere viden om de geografiske forhold og eventuelle konsekvenser af et olieudslip, men også fordi fiskerne og deres fartøjer er en vigtig del af olieværn-beredskabet.

I Barentshavet er DONG Energy medejer af fire olie- og gaslicenser og operatør af de tre. I alt har DONG Energy knap 70 licenser, som geografisk dækker Danmark, Norge, Storbritannien (ved Shetlandsøerne), Færøerne og Grønland.