Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Eilersen

For den danske design- og sofaproducent Eilersen tog det knap 10 år at implementere en ambitiøs CSR-målsætning på virksomhedens fabrik i Kina. Til gengæld står virksomheden i dag med vigtig viden og en masse konkrete erfaringer, som bruges på Eilersens fabrikker i andre lande.

Siden den danske design- og sofaproducent Eilersens begyndelse i 1895, havde man haft egen produktion i Skamby på Fyn, men i 2000 valgte virksomheden at flytte dele af produktionen til Kina og åbnede i den forbindelse deres første møbelfabrik i Tianjin.

En svær start på CSR-arbejdet i Kina

Fra begyndelsen var ambitionen at skabe forhold på alle Eilersens fabrikker, der var mindst lige så gode som forholdene på den danske fabrik. Målsætningen udsprang af en kerneværdi i Eilersen: ”fordi det er det rigtige at gøre”. Det første skridt var at afklare arbejdsforhold, arbejdsmiljø og housing. De fleste af medarbejderne var migrantarbejdere, der boede på fabrikken og ønskede at arbejde så meget som muligt, så de kunne tjene mest muligt og sende penge hjem til deres familier. I begyndelsen var det derfor ikke nemt at komme igennem med sundheds- og hygieneinitiativer, fordi medarbejderne ønskede højere lønninger fremfor investeringerne i bedre forhold.

Holdningen til CSR i forandring

Som tiden gik, udviklede Tianjin sig med den hast, som resten af Kina udvikler sig. Der kom hurtigt en langt større forståelse for CSR-agendaen, og kineserne begyndte at se nødvendigheden i at skabe et nærsamfund omkring de store, voksende fabriksområder. På Eilersens fabrik ændrede medarbejderprofilen sig også, så medarbejderne i dag i langt højere grad kommer fra nærsamfundet og dermed har et tilhørsforhold til området, arbejdsgiverne og arbejdskollegaerne.

Skilter ikke med resultater

Resultatet og erfaringerne fra Eilersens 10-årige CSR-indsats i Kina på områder som fx anti-korruption, miljø, klima, arbejdsmiljø, leverandørstyring og medarbejderrelationer, har givet virksomheden en værdifuld viden, som i dag bliver brugt på fabrikkerne i andre lande. Eilersen bruger bevidst ikke CSR-indsatsen aktivt i markedsføringen af virksomheden og produkterne, fordi Eilersen mener, at forbrugeren med rette kan forvente at et produkt af så høj kvalitet, er produceret under ordentlige miljøforhold og at Eilersen lever op til sit sociale ansvar.