Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erfaringer fra Dansk Affald

Vi har stillet Lene Christensen, koordinator for miljø, arbejdsmiljø og nu CSR, fire spørgsmål om hendes erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000 hos Dansk Affald.

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?

Samfundsansvar står højt på den kommunale dagsorden. Som kommunalejet virksomhed vil vi gerne kunne dokumentere, at vi har styr på vores processer og agerer ansvarligt. Det kan vi ved at følge CSR-standarden. Vi er endnu ikke blevet mødt af konkret efterspørgsel på området, men vi vil gerne udvikle os og synliggøre over for vores samarbejdspartnere, at Dansk Affald er en ansvarlig virksomhed. Derfor prioriterer vi arbejdet med CSR-standarden højt.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt hvilke emner der skulle arbejdes med?

Vi har gjort meget ud af at involvere organisationen. Vi har holdt medarbejdermøder, hvor vi har forklaret om CSR-arbejdet – hvad det går ud på og hvorfor vi gør det. Medarbejderne er helt afgørende, hvis indsatsen skal lykkes og målene nås. Der findes jo ikke en snuptagsløsning, hvor alle aspekter af CSR-arbejdet løses i en håndevending. Det er en rejse med en række mellemlandinger, men en rejse hvor alle medarbejdere skal med – og alle skal vide, hvor vi skal hen.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?

Hvor bredt CSR favner. Der er mange gode ting i spil. Undervejs i processen kan det virke lidt overvældende at få kogt det hele ned til noget, der kan omsættes til og håndteres i hverdagen. Så meget desto større er tilfredsstillelsen, når det, der har syntes som mere eller mindre tilfældige knopskydninger, samles til en buket af indsatsområder og resultater, der giver mening.

Hvad er den største gevinst?

Arbejdet med CSR spiller rigtig godt sammen med vores øvrige systemer for miljø og arbejdsmiljø, og det har medført, at bestyrelsen har besluttet, at vi skal arbejde henimod en certificering i den danske CSR standard, DS 49001. Vi er altså lykkedes med forankringen og processen er sat på skinner, så virksomheden føler sig klar til at blive kigget i kortene af en auditør og få blåstemplet vores CSR-indsats.

Vi er blevet mere bevidste om vores interessenter. Hvad der er vigtigt for os og hvad er vigtigt for interessenten, er ikke nødvendigvis det samme – men det er vigtigt at få synliggjort begge dele. Vi har fået større fokus på kvalitet og afsætning, og hvor stor betydning det har for vores interessenter og for os selv.

 

Tre gode råd

  • Husk at I ikke er perfekte her og nu, men det er en proces I er i gang med
  • Informer medarbejderne om, at det CSR arbejde de gør i dagligdagen er med til at skabe udvikling samt gøre noget godt for samfundet
  • Tal med jeres interessenter – og hør, hvad der er vigtigt for dem