Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erfaringer fra Gran Living

Gran Living producerer og leverer boligtilbehør til store bolig- og møbelkæder samt supermarkedskæder i Skandinavien. Vi har stillet Kathrine Gran Hartvigsen, Kreativ direktør og ejer, fire spørgsmål om hendes erfaringer med at implementere CSR-standarden, ISO 26000.

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?

For os er det et væsentlig konkurrenceparameter. Vores kunder kan føle tryghed ved at handle med os og have tiltro til, at vi har styr på vores processer og værdikæder. Det udspringer ikke af en kundeefterspørgsel – vi vil bare gerne være på forkant og ser det som en måde at differentiere os på. Som udgangspunkt tænkte vi ikke specifikt på ISO 26000, men standarden har vist sig at give en god ramme og sikrer, at der er taget stilling til alle punkter på området, så vi på den baggrund har kunnet prioritere det, der er mest brugbart for os at arbejde med.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt hvilke emner der skulle arbejdes med?

Vi er gået all in og har fra start besluttet, at vi ville prioritere området højt. Derfor er vi gået detaljeret til værks og har fulgt standarden meget stringent. Det har været krævende, omfattende og meget lærerigt. Vi har fået diskuteret ting, vi ikke tænker over til dagligt, og vi er kommet omkring emner, vi ikke havde regnet med. Det har spredt sig som ringe i vandet. Vi lavede en handlingsplan med konkrete aktiviteter og satte mål på.

Først tog vi fat på leverandørstyring, herunder først en gennemgang af vores leverandører efterfulgt at en prioritering her af. Leverandørstyring er den største udfordring for en virksomhed som vores, fordi langt størsteparten af vores underleverandører er fra Kina. Sidenhen også nemmere ting fra hjemmefronten, f.eks. indkøb af Svanemærkede produkter til kontoret. Vi har forsøgt at finde en balance mellem at være ambitiøse og realistiske.

Helt konkret står vi i dag styrket med skærpede handelsbetingelser, en ny Code of Conduct samt ensartede procedurer for due diligence og egenkontrol hos leverandørerne. På den interne bane har vi f.eks. fået reduceret print – hvilket er en ganske betydelig post i en designvirksomhed – ligesom vi har forbedret affaldssorteringen. Desuden har vi indført ’jobfitness’ på kontoret. Det er øvelser af et par minutters varighed, som er gode for fysikken – og ikke mindst lattermusklerne. Med øvelserne sætter vi fokus på arbejdsstilling, forebyggelse og arbejdsmiljø. Næste skridt bliver at få kontoret i Shanghai med.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?

Hvor tidskrævende og omfattende det har været.

Hvad er den største gevinst?

Alt er blevet sat i system, og det gør det nemt for os selv og alle i virksomheden. CSR er tænkt ind i alle aspekter nu, det er blevet en del af den daglige arbejdsgang i hele virksomheden. Vi kan stå inde for det, vi gør, og der er tanke bag hver handling. Det er en stor tilfredsstillelse. Samtidig er vi blevet i stand til at kommunikere vores CSR aktiviteter ud. Vi bruger det aktivt i vores dialog med kunderne, ligesom vi er i gang med at forbedre kommunikationen på vores hjemmeside.

Der har været mange overvejelser forbundet med at få sat ord på det hele. Det har stor betydning for os, at vi bliver forstået på den rigtige måde, så vi efterlader et realistisk billede af, hvad vi gør. Hverken mere eller mindre. Men nu har vi fået et solidt fundament at stå på, som har givet os lyst til at åbne mere op og synliggøre os selv.

 

Tre gode råd

  • Afsæt rigeligt tid og ressourcer
  • Vær klar over at CSR omfatter alt og alle i virksomheden og alle medarbejdere derfor bliver mere eller mindre involveret. Det er en holdningsændring der skal ske/sker.
  • Find en balance mellem at være ambitiøs og realistisk