Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erfaringer fra Horisont Rejser

Horisont Rejser er et rejsebureau, der tilbyder rejser med et fagligt indhold. Vi har stillet Thomas Rathje, Head of Production and Sales / CSR Coordinator, fire spørgsmål om hans erfaringer med at implementere CSR-vejledningen, ISO 26000.

Hvorfor gav I jer i kast med ISO 26000?

Det gav mening i forhold til den niche som Horisont Rejser repræsenterer. Vi viser destinationerne fra deres virkelige side – på godt og ondt – og fremstiller dem ikke blot som et glansbillede. Vi tilbyder en indsigt og viden om en destination, som gerne skulle give stof til eftertanke. Vi tager afstand fra slumturisme, men ønsker at vise det sande billede af virkeligheden i de lande der besøges. De guider, der er knyttet til Horisont Rejser, har et indgående kendskab til destinationen de rejser til og kan fortælle meget dybtgående om det.

CSR er et budskab om at tage ansvar, og det er samme budskab, som Horisont Rejser har. På den måde understøtter CSR vores brandprofil. Men vi havde brug for værktøjer, struktur og overskuelighed i arbejdet med CSR. Derfor kom standarden ind i billedet. Den systematiske tilgang, når man arbejder med standarden, har afdækket de forretningskritiske områder for os, som vi skal have fokus på.

Hvordan er I gået til opgaven og valgt hvilke emner der skulle arbejdes med?

Vi gennemførte en interessentanalyse som gav os indsigt i, hvad der skulle startes med og hvilke opgaver der skulle prioriteres – både eksternt og internt. Internt rettede vi fokus på trivsel og arbejdsgange i forhold til større gennemsigtighed og indflydelse for det faste personale på kontoret. I forhold til vores stab af freelance rejseledere, så understregede interessantanalyse nødvendigheden af skærpet fokus på tilknytningsforholdet imellem dem og Horisont Rejser.

Eksternt valgte vi at fokuserer på forholdet til vores samarbejdspartnere i og uden for Danmark. Det er vigtigt for os at gøre dem vores holdninger klart i forhold til en række CSR-relaterede emner. Målet er at understøtte vores samarbejde og forståelse for hinanden.

Hvad har overrasket jer mest undervejs?

En af de store overraskelser i forhold til arbejdet med ISO26000 har været det fokus der er på risikostyring. Inden arbejdet gik i gang med at implementere ISO26000, var vores fokus på udviklingsmulighederne i forhold til produktion og markedsføring. Det øgede fokus på risikostyring har til en vis grad ændret retningen for vores CSR-arbejde, dog uden at ændre ved vores overordnede holdning til at turismevirksomheder skal tage ansvar i forhold destinationsområderne, medarbejdere og kunder.

Hvad er den største gevinst?

Vi har fået en mere struktureret tilgang til CSR og en systematik til at fastholde fokus på, hvordan vi kan bruge CSR i forretningsudviklingen. Vi er kun lige kommet i gang og vi tager et skridt ad gangen. Men vi ser store muligheder, og CSR passer virkelig godt ind i en virksomhed som vores. Derfor ønsker vi også at arbejde videre med CSR til det er fuldt integreret i forretningen.


 
 

Tre gode råd

  • Kom i gang med CSR-arbejdet så tidligt som muligt. Så er det nemmere at integrere i virksomhedens grundlæggende arbejdsprocesser.
  • Få alle i virksomheden med ombord i CSR-vognen. Det er vigtigt at alle forstår formålet med CSR, før end de mange gevinster kan høstes.
  • Få struktur på CSR-arbejdet fra starten.