Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erfaringer med ISO 26000

Dansk Standard og Erhvervsstyrelsen gennemfører et pilotprojekt, der skal fremme danske virksomheders kendskab til og brug af standarden for samfundsmæssigt ansvar (ISO 26000).

I første del af pilotprojektet har seks virksomheder og organisationer deltaget i et trænings- og rådgivningsforløb. Deltagerne har i forløbet udviklet CSR-politik, mål, og CSR-handlingsplan med afsæt i ISO 26000-standarden. De gode erfaringer skal bruges til inspiration for andre virksomheder og organisationer. Du finder casebeskrivelserne nedenfor.

Der har været fire fælles workshops og et besøg hos hver af virksomhederne fra januar til september 2014. Derudover havde deltagerne hjemmearbejde efter hver workshop.

I 2015 er der være fokus på at udbrede erfaringerne fra projektet til endnu flere virksomheder og organisationer. Tre af virksomhederne har allerede delt deres erfaringer med andre virksomheder til CSR AWARDS 2014.

Læs mere om projektet på Dansk Standards hjemmeside.