Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU-Kommissionens Workshops

Fra september 2009 til februar 2010 afholdte EU-Kommissionen en række workshops om virksomheders rapportering om samfundsansvar.

Hver workshop behandlede rapportering om samfundsansvar set fra de enkelte interessentgruppers perspektiv: virksomhederne selv, investorerne, fagforeningerne, civilsamfundet, forbrugerne, medierne samt de offentlige myndigheder. 

Deltagelse I disse workshops inviteredes i kraft af deres ekspertise på området. I anerkendelse af Danmarks rolle som frontløber på området, udpegede EU-Kommissionen Danmark som gennemgående deltager i hele rækken af workshops.

Agenda, opsummeringer, præsentationer og diverse baggrundsinformation kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside for rækken af workshops: