Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU og samfundsansvar

CSR og samfundsansvar er begreber, der i stigende grad bliver drøftet i EU. Erhvervsstyrelsen deltager i debatten for at drive udviklingen i en retning, der sikrer gode internationale og nationale rammer.

EU spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre dialogen om virksomheders samfundsansvar mellem EU’s medlemslande. EU spiller endvidere en central rolle for at udbrede samfundsansvar blandt europæiske virksomheder, ved at holde temaet højt på agenda, og ved aktivt at præge holdningen blandt europæiske erhvervsledere.

I oktober 2011 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse om sin strategi for virksomheders samfundsansvar 2011-14. Her definerer Kommissionen CSR-begrebet på ny og fremlægger en stribe initiativforslag.

Også førhen har EU-Kommissionen allerede taget en række initiativer, der har dannet rammer for drøftelser af virksomheders samfundsansvar. Det er for eksempel sket gennem CSR Europe, European Alliance for CSR og European Multi-stakeholder Forum on CSR.

Derudover indeholder Kommissionens rapport ”European Competitiveness Report 2008” et kapitel om sammenhængen mellem CSR og konkurrenceevne, og sætter dermed fokus på det forretningsdrevne samfundsansvar.

For virksomhederne er det vigtigt at de kan basere deres arbejde på internationale og bredt accepterede definitioner af CSR. Eftersom europæiske virksomheder opererer på globale markeder, er det essentielt at deres politikker for samfundsansvar på internationalt anerkendte principper for og tilgange til samfundsansvar, frem for på særlige lokale eller regionale tilgange.

Du kan finde mere information om EU-Kommissionens arbejde på en række forskellige hjemmesider.