Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

FNs retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv

FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i juni 2011.

Anbefalingerne er udarbejdet af FN’s Særlige Repræsentant for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, professor John Ruggie, Harvard University, efter seks års omfattende forarbejde med involvering af en lang række interessenter og repræsentanter fra både stater, erhvervsliv og det civile samfund. Det særlige ved FN’s anbefalinger er, at det er første gang man på internationalt niveau har formået at formulere sådanne retningslinjer med forventninger til bådestater og virksomheder og med bred opbakning fra alle væsentlige interessenter, herunder stater, erhvervsorganisationer, fagbevægelse, NGO’er, mv.

Denne ramme er blevet internationalt kendt som den såkaldte Protect, Respect and Remedy-ramme

  • Protect: Det er staternes ansvar at beskytte mod virksomheders krænkelser af menneskerettighederne
  • Respect: Det er virksomhedernes ansvar at respektere menneskerettighederne
  • Remedy: Sker der alligevel krænkelser af menneskerettigheder, skal staterne og virksomhederne sørge for, at der findes effektive mæglings- og klagemekanismer og mulighed for genoprejsning til den krænkede.

FN’s Menneskerettighedsråd lægger i sin resolution af juni 2011 op til aktiv opfølgning på staternes gennemførelse af anbefalingerne. FN vil oprette en arbejdsgruppe for menneskerettigheder og erhvervsliv 5, der får til opgave at fremme implementeringen af 'Protect, Respect and Remedy'-rammen. Derudover vil FN oprette et større stakeholder-forum under arbejdsgruppen, der skal sikre en bredere vidensudveksling omkring best practice for implementeringen samt dialog og samarbejde om samme.

Du kan finde FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv her

Du kan læse mere om FN's retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv i den forklarende guide

Her kan du læse om et fælles initiativ mellem UNGP, UNICEF og Red Barnet: