Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forebyggelse

Med et godt og sikkert arbejdsmiljø undgår virksomheder, at medarbejdere slides ned og kommer til skade. Det betaler sig for alle parter at tage sine forholdsregler.

Medarbejderne er en ressource, og det er derfor vigtigt, at de færdes i et arbejdsmiljø, hvor man forebygger skader, sygefravær eller manglende lyst til at gå på arbejde.

Forebyggelse kan handle om fx

 • stressforebyggelse
 • sygefraværspolitik
 • trivselspolitik
 • fokus på arbejdsmiljø.

Forebyggelse er det logisk valg

Mange virksomheder har måttet sande, at det kan være både dyrt og vanskeligt at helbrede og reparere på skader, der er sket. Derfor er forebyggelse det logiske valg for virksomheder, som ønsker en stabil arbejdsplads uden uforudsete udsving i produktionen, på bundlinjen, i medarbejdernes engagement og i forholdet til lokalsamfundet.

Vil du vide mere?

Socialtengagement.dk. Din virksomheds værktøjskasse. Hvad nu, hvis en medarbejder skal have et fagligt løft? Hvad nu, hvis en ældre medarbejder ønsker nedsat arbejdstid? Få konkrete svar på disse og andre spørgsmål!

Find værktøjer hos Cabi. Få redskaber til socialt ansvarlig forebyggelse gennem VirksomhedsnetværkCabis gratis erfa-grupper og arrangementer.

Cabiweb.dk – bedre arbejde til flereFind metoder og gode eksempler til at skabe trivsel og forebygge, at medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

Forebyggelsesfonden.dkSøg en forebyggelsespakke og få et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed!

Cases om forebyggelse

Her kan hentes inspiration fra andre virksomheder, der har gået vejen. Se fx disse film:

 • Forebyg stress 
  En åben kultur er afgørende, når man skal forebygge og håndtere stress. Og så skal virksomheden have klare procedurer for, hvad man gør, når en medarbejder oplever at være stresset. Hør, hvordan entreprenøren Christiansen & Essenbæk arbejder med at forebygge stress.
 • Undgå tilbagefald 
  Når en medarbejder har været sygemeldt, vil der ofte være en berettiget frygt for tilbagefald. Hør, hvordan man hos Danæg A/S m.fl. forebygger tilbagefald. 
 • Alting starter med god ledelse 
  I medicinalvirksomheden Nomeco er lederne blevet klædt på til at håndtere sygefravær, og virksomhedens tilgang til fravær er ændret fra passiv til aktiv. 
 • Forebyggelse gennem fokus på nærvær
  Læs om erfaringer fra Gentofte Hospital med at fokusere på nærvær frem for på fravær som element i forebyggelse.