Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar kan både være med til at styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne og samtidig skabe sociale og miljømæssige fremskridt for samfundet.

Når samfundsansvar tænkes ind i forretningsstrategien og bliver en del af kerneforretningen giver det størst gevinst – både for virksomheden og samfundet.

Når en virksomhed donorer penge til eksempelvis humanitære projekter, lokale foreninger eller andre velgørende formål bidrager det også positivt til samfundet. Men det adskiller sig fra forretningsdrevet samfundsansvar ved, at det ofte ikke er koblet til virksomhedens kerneforretning.  

Forretningsdrevet samfundsansvar kan for eksempel fremme innovation og partnerskaber, skabe flere arbejdspladser, give bedre muligheder for at rekruttere nye medarbejdere.

Eksempel på arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar: