Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forretningsplan

Når man har en gennemarbejdet idé, hvor både forretningsmæssige og sociale mål er klart formuleret, er næste skridt at lægge en forretningsplan.

At lægge forretningsplanen handler om at beskrive virksomheden og lægge en plan for, hvordan man vil drive og udvikle den. Husk, at hvis du planlægger et langsigtet udviklingsforløb, er det vigtigt, at ledelsen støtter det.

startvaekst.dk kan du finde skabeloner til forretningsplanen.

Vigtigt for at få finansiering

Ved at udarbejde en forretningsplan sikrer man, at man får gennemtænkt vigtige aspekter af sin virksomhed, eksempelvis hvordan pengene tjenes, hvilke partnerskaber man bør indgå, hvordan man kommer ud til kunderne, og hvordan en idé kan udvides til nye markeder eller med nye produkter.
Derfor er en forretningsplan normalt også en forudsætning for at kunne opnå ekstern finansiering.

Kort, men godt

Forretningsplanen indeholder blandt andet en beskrivelse af, hvordan man har tænkt sig at få investeringen hjem igen.
Det er en god idé at holde planen så kort som muligt, så den bliver et dynamisk dokument, man kan videreudvikle løbende. På den måde kan planen understøtte en bæredygtig virksomhed.

  • Opgør alle omkostninger og indtægtsmuligheder.
  • Undersøg, hvilke risici og usikre potentialer der knytter sig til hvert element.
  • Vurder de økonomiske konsekvenser af de største risici og potentialer, og indarbejd dem i forretningsplanen.