Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gabriel

Høje miljøstandarder løber som en grøn tråd igennem alt, hvad den danske producent af møbelstoffer Gabriel beskæftiger sig med. Resultatet er en lang række miljøcertificeringer. 

Gabriel viser, at det kan lade sig gøre at producere produkter, der både er miljømæssigt optimale og konkurrencedygtige. Gabriel er en af Europas største producenter af kvalitetsmøbelstoffer. Virksomheden beskæftiger 64 medarbejdere, og fra hovedkontoret i Aalborg udvikles tekstiler til møbelproducenter verden over.

For Gabriel betyder CSR, at virksomheden tager ansvar for at skabe værdi, som bidrager til en positiv samfundsudvikling. I både udviklingen og produktionen af produkterne har Gabriel fokus på at minimere belastningen af miljøet, sikre et godt arbejdsmiljø og tage mest muligt hensyn til slutbrugernes sikkerhed og sundhed.

Gabriel har tilsluttet sig UN Global Compact og kræver, at alle virksomhedens leverandører gør det samme. Dette betyder fx helt konkret, at virksomheden stiller krav til om en høj forretningsetik i hele forsyningskæden og alle ansattes rettigheder skal opfyldes.

Front runner med certificeringer og mærker

Gabriels miljøindsats har resulteret i en lang række af miljømærkninger og -certificeringer. Produktionen i Aalborg fik i 1996, som den første tekstilvirksomhed i Danmark, et miljøledelsessystem efter EMAS og ISO 14001.

I 2003 modtog Gabriel, som den første møbelstofproducent, EU’s miljømærke ECO label, og i 2006 blev sundhedsmærkningen Oeko-Tex introduceret på Gabriels hovedprodukter. I dag er to ud af tre af virksomhedens produkter mærket med Oeko-Tex. I 2010 blev Gabriel, som den første danske virksomhed, Cradle to Cradle certificeret, og uldmøbelstoffet Gaja C2C blev lanceret. Det indebærer en helt ny måde at tænke bæredygtighed på, hvor produkterne produceres, så de gør gavn i stedet for at belaste miljøet.

Fri for farlig kemi

Ingen af Gabriels produkter indeholder opløsningsmidler og farvestoffer med tungmetaller. Virksomheden undlader også miljøbelastende efterbehandlinger af deres tekstiler. Det minimerer udledninger og spild fra produktionen og reducerer produktionsomkostningerne. Det betyder også, at slutbrugerne ikke udsættes for sundhedsrisici. CSR aktiviteterne medvirker således til at sikre priskonkurrencedygtige produkter.

Partnerskaber med leverandører

For Gabriel er en af hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de samme høje miljøstandarder i Danmark, Litauen og Kina. I 2009 flyttede Gabriel vådbehandling, farvning og efterbehandling af møbelstofferne fra Aalborg til farveriet Scandye UAB i Litauen, som Gabriel ejer 40 % af. Det litauiske farveri er i dag certificeret efter både miljøstandarden ISO 14001 og arbejdsmiljøstandarden OHSAS 18001 og arbejder systematisk med CSR, hvilket ikke mindst sikrer et godt samarbejde med de lokale myndigheder og sikrer stabil arbejdskraft.

Virksomhedens leverandører er spredt ud over hele verden, og de udvælges alle efter deres evne til at opfylde miljøkrav, samt deres vilje til at indgå i et åbent og tæt samarbejde. Gabriels kontor i Kina har lokale kvalitets- og miljøteknikere ansat, som udvælger leverandører, der opfylder Gabriels miljøkrav og efterlever UN Global Compact. Gabriels medarbejdere følger løbende op gennem audit hos leverandørerne, og virksomheden lægger vægt på et tæt partnerskaber, hvor leverandørerne opfatter Gabriel som rådgivere frem for kontrollanter.