Genvirk

Genvirk har som målsætning at skabe nyt liv i materialer, der ellers ville være blevet smidt ud.

 • Opdateret 4. september 2019

Genvirk

Genvirk er en lille virksomhed med afsæt fra det sydlige Mors. Virksomheden har som målsætning at skabe nyt liv i materialer, der ellers ville være blevet smidt ud, i forladte steder og i mennesker, der har mistet gnisten. Med udgangspunkt i Kulturkøbmanden i Sillerslev på Mors, har Genvirk en række unge mennesker i praktik i samarbejde med lokale foreninger på og omkring Mors. Et af partnerskaberne er med Næssundfærgens Venner, hvor de i sommer har lavet pop-up-køkken med servering på færgen fra Doverodde i Thy, hvor et køkken stod ubrugt hen.

”Vi arbejder i synergier mellem materialer, steder og mennesker” - Henrik Olsen, partner, Genvirk

Projektet – produktion og partnerskaber

Projektet har haft to komponenter. For det første har det skullet sætte produktionen i system ved opbygning af virksomhedens værksted. For det andet har det skabt liv i samarbejdsprojekter, hvor der er fokus på begivenheder og opbygning/bevaring/udnyttelse af eksisterende faciliteter. Begge dele skulle styrke samarbejdet med jobcentrene og de lokale foreninger.

Samarbejdet med jobcentrene handler om at have en nær og direkte kontakt med de ledige, der er interesserede i at deltage i forløb hos Genvirk. Samarbejdet med foreningerne skal skabe projekter, der styrker livet i de små lokalsamfund samtidig med at det giver de ledige, der ofte er meget langt væk fra arbejdsmarkedet gnisten og lysten tilbage.

Hvordan gik det?

Arbejdet med borgere i forløb er nyt for Genvirk, og meget af projektet er gået med at prøve af, hvordan man stimulerer motivationen hos de unge mennesker, der har været i forløb hos Genvirk – og derigennem også styrker produktionen i værkstedet.

Samarbejdet med foreningerne er gået godt, mens samarbejdet med jobcentrene er gået mere trægt om end det er blevet forbedret i løbet af projektet.

Det har været vigtigt for Genvirk, at borgerne selv har valgt at være i praktik hos Genvirk. Derfor har de skullet søge pladserne i stedet for at blive visiteret. Det har også betydet at en del af dem har været godt motiverede. Det har helt tydeligt gjort en forskel, at de her kom ud i en sammenhæng der ikke er kommunal, men i et privat værksted eller forening.

Genvirk har haft gode erfaringer med intensive, lange dage, der giver en sammenhængene oplevelse og et møde med glade kunder.

Genvirks bedste råd

 

 1. Forudsætningerne for at drive din virksomhed er meget betinget af, hvor du er lokaliseret. Det er vigtigt at tage et afsæt i de styrkepositioner, der er i dit område.
   
 2. Samarbejdet mellem foreninger og frivillige har store muligheder i sig og giver mening.
   
 3. Se mulighederne for at skabe lokal udvikling med små produktioner og forretninger, der hænger sammen
   
 4. Det tager tid, at opbygge samarbejdet med jobcentrene, men når det er i gang, så udvikler det sig.

Følg virksomheden