Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Gertrude's Children Hospital & Oticon A/S

Fælles forretningsudvikling båret af stærkt CSR engagement.

Gertrude’s Children’s Hospital er det ældste og største, private børnehospital i Kenya, etableret i 1947. Hospitalet har 700 ansatte fordelt på hovedafdelingen i Nairobi og syv mindre klinikker rundt omkring i landet. Hospitalet er veldrevet og moderne efter kenyansk standard. Oticon har etableret et partnerskab med Gertrudes med det formål at hjælpe hørehæmmede børn og unge i Kenya.

Gertrude’s Children’s Hospital har stor erfaring med socialt arbejde og har lagt meget energi i humanitære landsbyprojekter, f.eks. i form af gratis behandling til børn i slumområder. I samarbejde med SUSBIZ Kenya programmet udviklede Gertrude’s Children’s Hospital en strategisk CSR handlingsplan, som sikrer, at hospitalets velgørende arbejde understøtter organisationens vision. Gertrude’s Children’s Hospital har desuden arbejdet målrettet og systematisk med CSR-ledelsessystemer for alle dele af organisation.

Gertrude’s Children’s Hospital har fået en mere omfattende og struktureret CSR-politik. Det har udmøntet sig i en række gode resultater indenfor bl.a. stresshåndtering, fødevaresikkerhed, krav til arbejdsforhold hos underleverandører, affaldshåndtering og nødberedskab på hospitalet. Dette har styrket hospitalets profil og position i markedet, som et professionelt, sikkert og moderne hospital.