Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) er en international anerkendt ramme for redegørelse om bæredygtighed.

GRI angiver en struktur for redegørelse for økonomiske, miljømæssige og sociale forhold med tilhørende indikatorer. Derudover angives en række principper, som virksomheder bør tage højde for i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af redegørelsen. Såvel indikatorer som principper er baseret på internationalt anerkendte regler.

Man kan som virksomhed rapportere i overensstemmelse med GRI’s retningslinjer på to niveauer; ”core” og ”comprehensive”. ”Core”-niveauet indeholder de væsentlige elementer i en bæredygtighedsrapport inden for økonomi, miljø, sociale forhold og ledelse. ”Comprehensive”-niveauet bygger ovenpå ”core” ved at kræve en mere omfattende rapportering af virksomhedens indsats, bl.a. inden for strategi og analyse, ledelse, samt etik og integritet.

Global Reporting Initiative’s hjemmeside