Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Håndbog gør Code of Conduct brugervenlig i Grundfos

Med en vejledende Code of Conduct-håndbog har Grundfos’ medarbejdere fået et redskab til at forstå og efterleve koncernens etiske retningslinjer.

I efteråret 2012 har Grundfos sat punktum for halvandet års intensivt arbejde med et Code of Conduct-program, der specificerer virksomhedens Code of Conduct. Formålet med dette program var ikke at udbygge de etiske retningslinjer, men snarere at gøre dem mere konkrete og forståelige – og på den måde give de godt 17.000 medarbejdere redskaber til at håndtere de udfordringer og dilemmaer de måtte møde i deres daglige arbejde.

Samme dilemmaer på tværs af selskaber

Helt i front for programmet stod Business Ethics Consultant Marie Enemark Olsen fra Grundfos’ afdeling for bæredygtighed. Hendes første opgave var at identificere dilemmaer og gråzoner, Grundfos’ ledere og medarbejdere oplever, og hun gennemførte derfor en interviewrunde med en række direktører fordelt på geografi og funktionsområde.

Marie Enemark Olsen, Business Ethics Consultant, Grundfos:

Vi fandt hurtigt ud af, at det i høj grad var de samme dilemmaer, de oplevede.  Dilemmaerne relaterede sig ofte til håndtering af kunder i forbindelse med repræsentation og gaver, de handlede om interessekonflikter samt om fair og lovlig konkurrence, fortæller Marie Enemark Olsen.

Input fra de involverede

Siden 2006 har netop direktørerne haft det formelle ansvar for, at Grundfos’ Code of Conduct blev overholdt, men man havde ikke før i sådan grad diskuteret, hvad det egentlig betød i praksis. Mange oplevede et behov for hjælp til at besvare tvivlsspørgsmål samt afklare roller og ansvar, og deres input var derfor afgørende for at udarbejde en god, handlingsanvisende vejledning.

Håndbog i Code og Conduct

Resultatet blev en Code of Conduct-håndbog udformet som lille, lommevenlig publikation, der konkretiserer koncernens etiske retningslinjer. Håndbogen er disponeret efter de ti principper i Grundfos’ Code of Conduct og bygger på en række dilemmaer inspireret af den virkelighed, som medarbejdere i Grundfos befinder sig i.  Sammen med principper, forklaringer og dilemmaer indeholder bogen en række spørgsmål og svar. Håndbogen er udgivet på ti sprog, og der er lagt op til, at de lokale selskaber selv tager lederskab og vurderer den konkrete situation ud fra lokale forhold.

Det virker!

I dag ser Grundfos tilbage på en værdifuld proces, og tilbagemeldingerne fra koncernens mange selskaber er positive. Programmet virker.

Marie Enemark Olsen:

– Code of Conduct er blevet ’top of mind’ hos medarbejdere i organisationen, og vi mærker ikke berøringsangst over at tale om dilemmaer og gråzoner. Med den nye håndbog har vi fået et stærkere sprog og et mere legitimt rum til at tale om vanskelige, forretningsetiske dilemmaer. Det er nok det allervigtigste resultat.

 

Tidslinje

2010
Efterår, 2010 Intern research og involvering af nøglemedarbejdere. Udkast til koncept for Grundfos' Code of Conduct-program udvikles

2011
Forår, 2011 Programoplægget til Grundfos' Code of Conduct-program godkendes af koncernledelsen

2011
Vinter, 2011 Test og global høring af udkast til Grundfos' Code of Conduct-håndbog

2012
1. marts 2012 Lancering af Grundfos' Code of Conduct-program til koncernens topledere

2012
1. juni 2012 Lancering af Code of Conduct-håndbogen, der udgives på 10 sprog og distribueres i 22.000 eksemplarer

2012
Efterår, 2012 Code of Conduct governance styrkes gennem bl.a. redesign af Etisk Komité