Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

High Level Group on Corporate Social Responsibility

Erhvervsstyrelsen deltager i EU-Kommissionens "High Level Group on Corporate Social Responsibility". Gruppen består af repræsentanter fra alle EU-medlemslande, og mødes i Bruxelles to gange årligt.

Gruppen er et videndelingsforum, hvor medlemslandene og Kommissionen kan orientere hinanden om nye initiativer inden for samfundsansvar, og hvor blandt andre forskere, interesseorganisationer og virksomheder regelmæssigt præsenterer ny viden.

EU-Kommissionens High Level Group on Corporate Social Responsibility har ikke nogen hjemmeside, men denne side vil løbende blive opdateret.

Mere information om EU-Kommissionens arbejde inden for samfundsansvar kan findes på: