Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

HLA

Diskussioner af etik skal foregå struktureret

Henning Larsen Architects (HLA) underskrev FNs Global Compacts 10 principper i 2008. Ved den lejlighed inviterede virksomheden daværende medlem af Global Compacts bestyrelse, Mads Øvlisen, til et internt seminar, hvor opgaven bl.a. var at fastlægge indsatsområder for, hvordan arkitektvirksomheden kunne understøtte Global Compacts 10 principper.

Konklusionen på seminaret blev, at bæredygtigt byggeri burde være HLA’s primære indsats, da arkitekter her har stor indflydelse og dermed mulighed for at påvirke samfundet omkring sig.

HLA har sidenhen uddannet en erhvervs-ph.d. og udgivet flere fagbøger i bæredygtigt byggeri, ligesom en række af arkitektvirksomhedens prestigebyggerier er certificeret efter de anerkendte certificeringer LEED, DGNB mv.

Kommunikationschef, Farid Fellah, har i flere år været talsmand for, at branchen ikke alene var orienteret mod bæredygtigt byggeri, men også blev mere præcis i forhold til arkitekters sociale samfundsansvar. Det vil sige, hvordan arkitekter kan påvirke de byggerier, som de tegner i forhold til, hvordan byggerierne bliver til, og hvordan materialer, der indgår i byggerierne, bliver produceret. HLA oplevede på egen krop, hvordan den granit, der blev brugt til belægning omkring Operaen på Holmen, som A.P. Møller Fonden byggede og HLA tegnede, skabte negative overskrifter i dagspressen, fordi granitten kom fra Kina, som i visse brud bruger børnearbejde.

Farid Fellah ønsker at skabe en systematisk procedure for, hvordan HLA risikoafdækker de byggerier, som arkitektvirksomheden involverer sig i. Og arkitektvirksomheden besluttede derfor at indgå et samarbejde med bl.a. brancheorganisationen DANSKE ARK og to andre arkitektvirksomheder om at udvikle et redskab til arkitektbranchen i at håndtere samfundsansvar.

Redskabet kan bidrage til at systematisere de interne processer og diskussioner af etik fremhæver Farid Fellah.

Ikke mindst den del af redskabet, der gør os i stand til systematisk at analysere vores nye bygherrer og nye byggeprojekter, er vigtigt i en virksomhed, der som HLA sætter en ære i at arbejde for dansk arkitektur i hele verden

siger Farid Fellah, som håber, at redskabet vil blive brugt af hele branchen.