Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad er samfundsansvar?

Virksomheders samfundsansvar handler både om at skabe gennemsigtighed om virksomheders positive værdiskabelse i form af størst mulig fælles værdi for virksomhedens ejere/aktionærer og øvrige interessenter samt for samfundet som helhed (shared value), og om at minimere aktuelle og potentielle negative påvirkninger, der også kan udspringe af virksomheders beslutninger og aktiviteter.

Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Virksomheder skal anlægge et indefra-og-ud-perspektiv og beskrive, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker samfundsmæssige forhold som bl.a. miljø, klima, menneskerettigheder.

Som supplement hertil kan man med fordel anlægge et ude-fra-og-ind-perspektiv, og se nærmere på, hvilken effekt ikke-finansielle forhold har på udviklingen i kerneforretningen. Det kan f.eks. være den påvirkning som klimamæssige ændringer kan have for en virksomhed adgang til ressourcer.

Det anbefales at tage udgangspunkt i de internationale retningslinjer og standarder, der vedrører virksomheders samfundsansvar. Det gælder i sær FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder men også FN’s Global Compact, de FN støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (PRI), ILO’s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik og ISO standarder som f.eks. den vejledende ISO 26.000 standard om virksomheders samfundsansvar.