Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad og hvordan bør virksomheder kommunikere om CSR?

En virksomhed bør prioritere de CSR-emner, den vurderer er de væsentligste og mest relevante at fortælle interessenterne om. Og det skal formidles på en let forståelig måde.

Mange virksomheders CSR-kommunikation er meget omfattende, fordi virksomheden fortæller om alt, hvad den foretager sig inden for alle emner. Ofte er kommunikationen om CSR oven i købet teknisk og indforstået.

Hvilke emner bør virksomheder kommunikere om?

Når en virksomhed skal udpege de CSR-emner, den vil kommunikere om, bør den udvælge dem ud fra to kriterier:

  • Emner, der har interessenternes opmærksomhed
  • Emner, der har betydning for virksomhedens forretning. Disse emner kan udvælges ud fra virksomhedens ambitionsniveau og succeskriterier

Fra menuen kan du vælge at læse mere om de emner, som virksomhederne typisk vælger at fokusere på.

Hvordan bør virksomheder kommunikere?

At skrive forståeligt handler blandt andet om at virksomheden:

  • Undgår for mange fagudtryk, og – hvis de er nødvendige – forklarer, hvad de betyder
  • Overvejer hvordan CSR-budskabet skal kanaliseres, og hvilke sproglige rammer virksomheden bruger, så det passer i stil og tone til virksomhedens image
  • Kommunikerer om de CSR-initiativer, virksomheden rent faktisk har og kan stå inde for, og fortæller åbent om dilemmaer og udfordringer
  • Gør sig bevidst hvilke udvalgte interessenter den henvender sig til, så kommunikationen er målrettet dem

Du kan læse mere om god CSR-kommunikation på CSR Kompasset. CSR Kompasset er et værktøj rettet mod ansvarlig leverandørstyring men indeholder også gode råd om generel CSR-kommunikation.

Cases om CSR-rapportering

Få indblik i otte danske virksomheders erfaringer med at dokumentere og kommunikere deres CSR-indsats.

Se de otte cases under "Lovkrav om CSR-rapportering styrker dansk erhvervsliv".