Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem er målgruppen for din rapportering?

Et af de overordnede formål med årsregnskabsloven er at give regnskabsbrugere, dvs. virksomhedens interessenter, herunder samhandelspartnere, investorer, medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører og myndigheder, mulighed for at bedømme virksomhedens økonomiske stilling og resultat.

Redegørelsen for samfundsansvar skal som nævnt være med til at give et helhedsbillede af virksomheden.

Reglerne om rapportering af samfundsansvar skal også ses i lyset af årsregnskabslovens § 12, som indeholder et generelt krav om, at en virksomheds årsrapport skal udarbejdes med henblik på at støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.

Forskellige virksomheder har forskellige regnskabsbrugere og dermed også forskellige målgrupper for deres rapportering. Reglernes udformning betyder, at der stilles en række krav til indholdet af redegørelsen samt nogle få krav til form og offentliggørelsesmåde.  Virksomheden har derudover stor frihed i valg af sin kommunikationsform og kan derfor målrette selve kommunikationen af sit arbejde med samfundsansvar mod de vigtigste interessenter. Der kan f.eks. være forskelle afhængigt af, om man primært kommunikerer til professionelle investorer eller medarbejdere.